Re: gdict

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Date: 2001-11-17 22:56:00

Christian Rose wrote:

>#: gdict/gdict-applet.c:293
>msgid "Show/Hide Definition Window..."
>msgstr "Visa/Göm definitionsfönstret..."
>
Jag har ju inte varit med här så länge så jag vet inte om det finns 
någon "standard" för just det här "konceptet", men jag skulle nog 
föredra Visa/Dölj. Att dölja något gör för att det inte skall synas, men 
gömma något gör jag för att det inte skall gå att hitta... Så:

Dölj istället för Göm

>#: gdict/gdict-applet.c:297
>msgid "Spell Check..."
>msgstr "Stavningskontrollera..."
>
Låter inte direkt svenskt imho, "Kontrollera stavning[en]..." av en text 
har jag däremot gjort flera gånger. Det är också - enligt min mening - 
mer homogent med detta meddelande

>#: gdict/gdict-app.c:118
>msgid "Spell-checking..."
>msgstr "Kontrollerar stavning..."
>
>#: gdict/gdict-app.c:126
>msgid "Spell check done"
>msgstr "Stavningskontroll klar"
>
Jag skulle vilja jämföra med att "Kontrollera hälsan", och att ha en 
"Hälsokontroll utförd (eller klar)", så har jag motiverat varför jag 
tycker att det låter mer svenskt. (Jag skulle aldrig få för mig att 
hälsokontrollera mig...)

>#: gdict/gdict-app.c:418
>msgid ""
>"Unable to perform requested operation, either because the server\n"
>"you are using is down or because you are not connected to the\n"
>"Internet. If you are not already connected to the Internet, please\n"
>"do so and try again."
>msgstr ""
>"Kan inte utföra den begärda åtgärden, antingen på grund av att\n"
>"servern du använder är nere eller att du inte är uppkopplad mot\n"
>"Internet. Om du inte redan är uppkopplad mot Internet bör du\n"
>"koppla upp och prova igen."
>
Jag har sagt det många gånger, men aldrig reflekterat över det. 
Rekomenderas det någonstans att man säger att en "server är nere"? För 
en fullständigt Internet-novis kanske "oåtkomlig" säger mer om problemet 
än nere? Jag vet inte...

>#: gdict/gdict-pref-dialog.c:41
>msgid "Pronunciation:"
>msgstr "Uttal:"
>
Stavfel på engelska strängen, men det har du troligtvis redan sett?

VH
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.