Re: gdict

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-11-19 10:11:44

sön 2001-11-18 klockan 00.22 skrev Christian Rose:
> > >#: gdict/gdict-pref-dialog.c:41
> > >msgid "Pronunciation:"
> > >msgstr "Uttal:"
> >
> > Stavfel på engelska strängen, men det har du troligtvis redan sett?
> 
> Nej, det upptäckte jag inte. GDict verkar inte längre vara under
> utveckling, så jag vet dock inte om det är värt att felrapportera.

Inte så konstigt att du inte upptäckte det, det är ju inte felstavat.

Pronunciation har faktiskt en lite underlig stavning, ett o mindre än
verbet pronounce. Men så vill de ha det, engelsmännen och amerikanarna.


Hälsningar Martin

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN:
4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future
employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.