Re: texinfo-4.0b.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-18 00:08:28

peter karlsson wrote:
> > Det ska nog inte vara med där, nej. Ändrar till "Gå till
> > \"directory\"-noden". Tack!
> 
> Varför "directory-nod" och inte "katalognod"?

Huvudskälet är nog att det finns en speciell nod som heter "directory",
och man blandar lite hejvilt i meddelandena mellan att kalla dem
explicit vid sina namn eller att bara referera till dem som
"katalognoder" i allmänhet. I detta fallet tyckte jag att citattecknen
understrykte att det refererades till "noden med namnet 'directory'".
Jag tror alltså inte att jag ändrar. Du får gärna ta en titt på dessa
meddelanden, det är fullt möjligt (kanske rent av sannolikt) att jag har
missförstått det hela, eller att det mycket väl går att använda
"katalognod" här av andra orsaker. Men tills vidare avstår jag från att
ändra.

Tack för kommentaren!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.