Re: texinfo-4.0b.sv.po

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-11-17 21:46:51

Christian Rose:

> Det ska nog inte vara med där, nej. Ändrar till "Gå till
> \"directory\"-noden". Tack!

Varför "directory-nod" och inte "katalognod"?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.