Re: texinfo-4.0b.sv.po

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-11-18 00:51:06

Christian Rose:

> Du får gärna ta en titt på dessa meddelanden, det är fullt möjligt
> (kanske rent av sannolikt) att jag har missförstått det hela, eller
> att det mycket väl går att använda "katalognod" här av andra orsaker.

Jag har egentligen ingen aning - infosystemet är inget jag så ofta
använder, huvudsakligen på grund av att programmen för att nå det är så
frutkansvärt usla. De få gånger jag faktiskt läser info-dokument så är
det via GNOMEs hjälpläsare...

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.