Re: texinfo-4.0b.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-17 19:44:34

Göran Uddeborg wrote:
> > #: info/echo-area.c:471
> > msgid "Insert next character verbatim"
> > msgstr "Infoga nästa tecken ordagrannt"
> 
> Enligt min ordbok stavas det "ordagrant". (Fast "ordagrann" stavas
> med två "n" däremot.)

Så var det ja. Tack!


> > #: info/echo-area.c:933
> > msgid "Sole completion"
> > msgstr "Ensam komplettering"
> 
> I det här fallet tycker jag det skulle passa bättre med "enda". Det
> är den enda möjliga kompletteringen.

Okej. "Enda komplettering" blir det.


> > #: info/indices.c:332
> > msgid "Go to the next matching index item from the last `\\[index-search]' command"
> > msgstr ""
> > "Gå till nästa matchande indexpost från det senaste "
> > "\"\\[index-search\"-kommandot"
> 
> Du missade den avslutande hakparentesen.

Minsann. Tack!


> > "Email bug reports to bug-texinfo@gnu.org,\n"
> > "general questions and discussion to help-texinfo@gnu.org.\n"
> 
> > "Skicka felrapporter med e-post till bug-texinfo@gnu.org,\n"
> > "allmänna frågor och allmän diskussion till help-texinfo@gnu.org,\n"
> > "och synpunkter på översättningen till sv@li.org.\n"
> 
> Det är självklart en smaksak, men var det jag skulle jag hoppa över
> det där "med e-post". Det känns rätt uppenbart från sammanhanget och
> givet syntaxen på adressen.

Jao, särskilt med tanke på att jag nog inte har gjort det på andra
ställen. Jag ändrar.


> > #: info/infodoc.c:56
> > #, c-format
> > msgid " %-10s Go to the beginning of this node.\n"
> > msgstr " %-10s Gå till början på denna nod.\n"
> >
> > #: info/infodoc.c:57
> > #, c-format
> > msgid " %-10s Go to the end of this node.\n"
> > msgstr " %-10s Gå till slutet på denna nod.\n"
> 
> Låter inte "slutet av" bättre?

Det kanske det gör. Jag ändrar. Tack!


> > #: info/infodoc.c:61
> > msgid "Selecting other nodes:\n"
> > msgstr "Markering av andra noder:\n"
> >
> > #: info/infodoc.c:62
> > msgid "----------------------\n"
> > msgstr "-------------------------\n"
> 
> Det är nog inte markering det handlar om här, utan att välja.
> Strängarna som följer handlar ju om hur man FLYTTAR sig till andra
> noder.

Ändrar till "Välja andra noder".


> > #: info/infodoc.c:72
> > #, c-format
> > msgid " %-10s Move to the `directory' node. Equivalent to `g (DIR)'.\n"
> > msgstr ""
> > " %-10s Gå till nästa \"directory\"-nod. Likvärdigt med \"g (DIR)\".\n"
> 
> "nästa" directory-nod?

Det ska nog inte vara med där, nej. Ändrar till "Gå till
\"directory\"-noden". Tack!


> > #: info/m-x.c:163
> > #, c-format
> > msgid "Set screen height to (%d): "
> > msgstr "Ställ in höjden till (%d): "
> 
> Inte "skärmhöjd"?

Jo, jag ändrar.


> > #: info/nodemenu.c:299
> > msgid "Select a node which has been previously visited in a visible window"
> > msgstr "Välj en nod som har besökts nyligen i ett synlligt fönster"
> 
> Bara ett "l" i "synligt".

Oj vad sllarvigt. Jag fixar. Tack!


> > #: info/session.c:887
> > msgid "Following Next node..."
> > msgstr "Följer nästa nod..."
> 
> Hmm. Har du kollat vad det där egentligen betyder? När skrivs det?

Inte riktigt säker, men jag ändrar till "Följer nästa-nod...", det är
nog nästanoden man följer.


> > #. Scroll the window forward by N lines.
> > #: info/session.c:1266
> > msgid "Scroll down by lines"
> > msgstr "Rulla nedåt med rader"
> >
> > #. Scroll the window backward by N lines.
> > #: info/session.c:1283
> > msgid "Scroll up by lines"
> > msgstr "Rulla uppåt med rader"
> 
> Hellre "radvis" än "med rader".

Det är sant. Tack!


> > #: info/session.c:2988
> > msgid "Select the most recently selected node"
> > msgstr "Välj den mest nyligen valda noden"
> 
>  Välj den senast valda noden
> 
> skulle nog jag skrivit.

Det hade nog de flesta föredragit. Jag ändrar. Tack!


> > #: info/session.c:3551
> > msgid "Read a string and search for it case-sensitively"
> > msgstr "Läs en sträng och sök efter den utan att skilja på VERSALER/gemener"
> 
> Tvärtom, sök efter den skiftlägskänsligt, inte -okänsligt som du skrivit.

Oj. Minsann! Ändrar till "..sök efter den skiftlägeskänsligt".


> > #: info/variables.c:56
> > msgid "When \"On\", Info garbage collects files which had to be uncompressed"
> > msgstr ""
> > "När detta är \"On\" skräpsamlar Info filer som var tvungna att packas upp"
> 
> "... som behövde packas upp" kanske?

Det blev bättre. Tack!


> > #. 1003.2 specifies the format of this message.
> > #: lib/getopt.c:782
> > #, c-format
> > msgid "%s: illegal option -- %c\n"
> > msgstr "%s: illegal flagga -- %c\n"
> 
> Vi brukar väl översätta "illegal" med "otillåten"?

Jo. Tack!


> > #: makeinfo/cmds.c:502
> > msgid "January"
> > msgstr "januari"
> 
> Om du påpekar de trasiga uppdelningarna av meningar kan du ju tipsa om
> nl_laninfo() och strftime() också.

Okej.


> > #: makeinfo/cmds.c:776
> > msgid "end of file inside verb block"
> > msgstr "filslut inuti verbblock"
> 
> "verb" här är nog koden för "verbatim text", så det bör behandlas som
> ett utländskt ord: verb-block.

Okej. Tack!


> > # /* @exampleindent: change indentation of example-like environments.  */
> > # static int
> > # set_default_indentation_increment (string)
> > #    char *string;
> > # {
> > #  if (strcmp (string, "asis") == 0 || strcmp (string, _("asis")) == 0)
> > #   ;
> > #  else if (strcmp (string, "none") == 0 || strcmp (string, _("none")) == 0)
> > #   default_indentation_increment = 0;
> > #  else if (sscanf (string, "%d", &default_indentation_increment) != 1)
> > #   return -1;
> > #  return 0;
> > # }
> > #
> > # Har ingen aning om vad "asis" ska vara för något.
> > #
> > #: makeinfo/cmds.c:1343 makeinfo/makeinfo.c:3907
> > msgid "asis"
> > msgstr "asis"
> 
> Det är nog en kod för "as [it] is [before]". "Oförändrad" typ.

Ah, tack!


> > #: makeinfo/insertion.c:266
> > msgid "Enumeration stack overflow"
> > msgstr "Numreringsstacken har flödat över"
> 
> Jag GISSAR att de här talar om uppräkningar, inte numreringar.

Jag ändrar.


> > #: makeinfo/insertion.c:1199
> > msgid "perhaps your @top node should be wrapped in @ifnottex rather than @ifinfo?"
> > msgstr "Din @top-nod ska kanske packas i @ifnottex istället för @ifinfo?"
> 
> Du har övergått till stor begynnelsebokstav. Det ser ju ut som men
> mening, så det verkar vettigt, men har du kollat att det inte kommer
> något före?

Det var oavsiktligt, tar bort stor begynnelsebokstav.


> > #: makeinfo/insertion.c:1233
> > #, c-format
> > msgid "`%c%s' needs something after it"
> > msgstr "\"%c%s\" kräver någonting efter det"
> 
> Bör det inte vara "... efter sig"?

Jo. Tack!


> > #: makeinfo/insertion.c:1331
> > #, c-format
> > msgid "@%s not meaningful inside `@%s' block"
> > msgstr "@%s är inte meningsfullt inuti \"@%s\"-blocket"
> 
> Här tycker jag faktiskt du skall ha obestämd form: "block". @%s är
> säkert inte meningsfullt inuti NÅGOT @%s-block! :-)

Jag får böja mig för detta. Självklart har du rätt här.


> > #: makeinfo/insertion.c:1340
> > #, c-format
> > msgid "@itemx not meaningful inside `%s' block"
> > msgstr "@itemx är inte meningsfullt inuti \"%s\"-block"
> 
> Som här.

Mmm.


> > "              `separate' to place footnotes in their own node,\n"
> > "              \"separate\" för att placera fotnoter i deras\n"
> > "              egen nod,\n"
> 
> Jag vill ha "... sin egen nod".

*Poff*. Din önskan är uppfylld.


> > " --no-warn         suppress warnings (but not errors).\n"
> > " --no-warn         undertryck varningar (men inga fel).\n"
> 
> "(men inte fel)" vore bättre tycker jag.

Det blir klart bättre. Tack!


> > " --paragraph-indent=VAL  indent Info paragraphs by VAL spaces (default %d).\n"
> > "              if VAL is `none', do not indent;\n"
> > "              if VAL is `asis', preserve existing indentation.\n"
> > " --paragraph-indent=VÄRDE gör indrag i Info-stycken med VÄRDE blanksteg\n"
> > "              (standardvärde %d).\n"
> > "              om VÄRDE är \"none\" görs inget indrag;\n"
> > "              om VÄRDE är \"asis\" bevaras befintlig indragning.\n"
> 
> Här har du förklaringen till "asis" tidigare.

Jo...


> > " --reference-limit=NUM   warn about at most NUM references (default %d).\n"
> > " --reference-limit=ANTAL  varna om det finns max ANTAL referenser\n"
> > "              (standardvärde %d).\n"
> 
> Jag fattar detta som att det är en begränsning av antalet VARNINGAR:
> 
>  varna om högst ANTAL referenser ...

Jag ändrar. Tack!


> > " This (the Directory node) gives a menu of major topics.\n"
> > " Denna nod (katalognoden) erbjuder en meny med överliggande ämnen.\n"
> 
> Hellre "huvudämnen" eller "huvudrubriker".

"huvudrubriker" blir det. 

Du ska ha ett stort tack för din granskning, ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/texinfo-4.0b.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.