Re: Gettext 0.11-pre1

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-13 18:28:35

> Christian Rose writes:

> > Jag tycker att det är en nyansskillnad mellan "försök installera gcj"
> > och "prova att installera gcj". Det första ger mer sken av att
> > installationen kan gå fel.
> 
> Det beror nog på att du inte förkortar lika mycket.  Jag ser "försök"
> som en förkortning av "försök med att", och då blir betydelsen
> densamma som "prova (att)".

Det är nog så jag ser det också.

> Riktigt.  Det där med inget komma före "och" handlar väl om
> uppräkningar.  På engelska:
> 
>   apa, bepa, and cepa
> 
> men på svenska
> 
>   apa, bepa och cepa
> 

Aha, tack för den informationen.

> I allmänna meningar är reglerna lite luddigare.  "... komma sätts
> mellan led som är förhållandevis fristående från varandra ...".
> (Citat från svenska skrivregler, punkt 169.)
> 
> Fast i det första fallet ovan tycker jag INTE det passar med något
> komma.  De leden är inte speciellt fristående.

Jag behåller bara ett och i det fallet.  De andra fallen är mer
uppräkningar och där har jag tagit bort "och" och satt in komma.
Se annat e-brev.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.