Re: bison

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-12 22:48:12

Göran Uddeborg wrote:

> Jan D. writes:
> 
>>>#: src/derives.c:43
>>>msgid "DERIVES"
>>>msgstr "GENERERAR"
>>>
>>Eftersom jag inte har koden här vet jag inte om detta är rätt. Men det skulle
>>kunna vara en utskrift i en parsningsföljd. I såfall ska det vara "HÄRLEDER".
>>
> 
> Så här förklaras det:
> 
> /* set_derives finds, for each variable (nonterminal), which rules can
>  derive it. It sets up the value of derives so that derives[i -
>  ntokens] points to a vector of rule numbers, terminated with -1.
> 
> Jag hade för mig att det hette att en grammatik/icketerminal
> "genererar" ett visst språk. Men mitt minne kanske är kanske inte att
> lita på. Jag ändrar.
> 


Nu när du säger det så har du nog rätt. Jag tror "härleder" hör samman 
med att parsern går "bakåt", från "token" till regler. Genererar är mer 
framåtsträvande. Fast varfär heter det då "derives". man säger väl 
"generates a language" i engelskan också (i allafall i en av mina böcker)?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.