Re: bison

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-11-10 21:35:58

Göran Uddeborg:

> #: src/conflicts.c:114 src/conflicts.c:137
> msgid "reduce"
> msgstr "reducera"
>
> #: src/conflicts.c:120 src/conflicts.c:133
> msgid "shift"
> msgstr "skifta"
>
> #: src/conflicts.c:421
> msgid " 1 shift/reduce conflict"
> msgstr " 1 skifta-/reducerakonflikt"

Jag vill nog ha det till "skift" och "reduktion", alltså substantiv och inte
verb. Och därmed också "skift-/reduktionskonflikt" (här och i alla
sammanhang). Tyvärr har jag inte mina svenskspråkiga anteckningar från
kompilatorteorikursen här i landet, så jag kan inte slå upp vad det var vi
kallade det då, men att använda verbformerna känns väldigt fel.

> #: src/getargs.c:84
> msgid "GNU bison generates parsers for LALR(1) grammars.\n"
> msgstr "GNU bison genererar tolkar för LALR(1)-grammatiker.\n"

Svenska akademiens ordlista har med ordet "parser", plural "parsrar", i
betydelsen "dataprogram för automatisk språkanalys". Frågan är om man kanske
vill använda det, för att skilja från översättningen av interpreter. Min
engelsksvenska ordlista har ordet "analysator" som översättare för "parser",
kanske är en bättre översättning än "tolk"?

> #: src/getargs.c:92
> msgid ""
> "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
> "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
> msgstr ""
> "Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt är det\n"
> "obligatoriskt för den motsvarande korta flaggan också. Och på samma\n"
> "sätt för valfria argument.\n"

Det räcker med ett mellanslag efter punkten. Och så är det dumt att börja en
mening med och; "Detsamma gäller för valfria argument" kanske.

> #: src/getargs.c:117
> msgid ""
> "Output:\n"
> " -d, --defines       also produce a header file\n"
> " -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
> " -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
> " -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
> " -g, --graph        also produce a VCG description of the automaton\n"
> msgstr ""
> "Utdata:\n"
> " -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
> " -v, --verbose       skapa ocks en förklaring av automaten\n"
> " -b, --file-prefix=PREFIX  ange ett PREFIX för utdatafiler\n"
> " -o, --output=FIL      lägg utdata i FIL\n"
> " -g, --graph        skapa också en VCG-beskrivning av automaten\n"

"Huvudfil" låter lite konstigt här, som om det vore en översättning av "main
file". Jag brukar kalla mina .h-filer för "prototypfiler", men det kanske
finns bättre. Det saknas också ett å efter "ocks".

> #: src/reader.c:1707
> #, c-format
> msgid "tokens %s and %s both assigned number %d"
> msgstr "tecknen %s och %s har båda nummer %d"

Som redan kommenterats är "tecken" inte en bra översättning av "token".
Tyvärr är ju "symbol" redan upptaget...

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.