gip

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 22:36:11

Christian Rose writes:
> #: src/converti.c:94
> msgid "  To:  "
> msgstr "  Till: "

Ni har redan varit inne på det här, men det sades inget om att
strängen blev ett tecken längre. Det var kanske inte meningen?

> #: src/softinstfunc.c:552
> msgid "Sorry. Local installation is not yet implented."
> msgstr "Tyvärr. Lokal installation är inte implementerat än."

Borde det inte vara "implementerad"? Det avser ju "installation".

> #: src/advancedi.c:166
> msgid "Popup Make Extra Options Box on error"
> msgstr "VIsa fönster med extra alternativ för \"make\" vid fel"
      ^ Det blev visst stort I där.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.