Re: bison

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 21:46:39

Jan D. writes:
> > #: src/derives.c:43
> > msgid "DERIVES"
> > msgstr "GENERERAR"
> 
> Eftersom jag inte har koden här vet jag inte om detta är rätt. Men det skulle
> kunna vara en utskrift i en parsningsföljd. I såfall ska det vara "HÄRLEDER".

Så här förklaras det:

/* set_derives finds, for each variable (nonterminal), which rules can
  derive it. It sets up the value of derives so that derives[i -
  ntokens] points to a vector of rule numbers, terminated with -1.

Jag hade för mig att det hette att en grammatik/icketerminal
"genererar" ett visst språk. Men mitt minne kanske är kanske inte att
lita på. Jag ändrar.

> > " -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
> > " -v, --verbose       skapa ocks en förklaring av automaten\n"

> Fattas ett å i också (--verbose).

Oj, tack!

> > #: src/lex.c:245
> > #, c-format
> > msgid "unknown escape sequence: `\\' followed by `%s'"
> > msgstr "okänd flyktföljd: \"\\\" följt av \"%s\""
> > 
> 
> Jag tror jag har översatt "escape sequence" med specialsekvens någon gång.

Så kanske det var. Jag ändrar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.