tolk/parser

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-12 22:23:09

Göran Uddeborg wrote:
> > > > Svenska akademiens ordlista har med ordet "parser", plural "parsrar", i
> > > > betydelsen "dataprogram för automatisk språkanalys".
> > >
> > > Ja, det har den visst numera.  Tja, det är väl kanske dags att ge upp
> > > motståndet då.  Jag ändrar till "parser".
> >
> > Jag vidhåller att "tolk"/"tolkar" är att föredra i allmänhet. Men det är
> > ju upp till dig.
> 
> Jag menade inte att jag skulle ändra generellt, även om det kanske lät
> så.  Det får bli en bedömning från gång till gång.  Men i just det här
> fallet så kan nog "parser" vara mer tydligt, givet den tilltänkta
> läsekretsen.

Okej. Ja, då håller jag med.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.