Re: bison

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 22:08:37

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > > > #: src/getargs.c:84
> > > > msgid "GNU bison generates parsers for LALR(1) grammars.\n"
> > > > msgstr "GNU bison genererar tolkar för LALR(1)-grammatiker.\n"
> > >
> > > Svenska akademiens ordlista har med ordet "parser", plural "parsrar", i
> > > betydelsen "dataprogram för automatisk språkanalys".
> > 
> > Ja, det har den visst numera.  Tja, det är väl kanske dags att ge upp
> > motståndet då.  Jag ändrar till "parser".
> 
> Jag vidhåller att "tolk"/"tolkar" är att föredra i allmänhet. Men det är
> ju upp till dig.

Jag menade inte att jag skulle ändra generellt, även om det kanske lät
så.  Det får bli en bedömning från gång till gång.  Men i just det här
fallet så kan nog "parser" vara mer tydligt, givet den tilltänkta
läsekretsen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.