Re: bison: $default

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-12 22:21:30

Göran Uddeborg wrote:
> > > #: src/conflicts.c:600 src/print.c:171
> > > #, c-format
> > > msgid "    $default\treduce using rule %d (%s)\n\n"
> > > msgstr "    $skönsfall\treducera med regel %d (%s)\n\n"
> >
> > Ska $default översättas? I så fall tycker jag att "standardalternativ"
> > är bättre, eller "standard" om det inte får plats.
> 
> Jag tycker om uttrycket skönsfall.  "Skön" i den här betydelsen
> motsvarar precis "default" som det används i datorengelska.  Tyvärr är
> det ju inte utbrett, "skönstaxering" och "efter eget skön" är två av
> de fåtaliga vanliga formuleringarna.
> 
> Så jag får väl ge mig.  Men vad skall man skriva?  Men om man skriver
> "standard" så låter det som det är "det normala", vilket det inte
> behöver vara.  "Annars" eller "övriga" har en närmare betydelse, men
> passar inte så bra språkligt.  Det bör inte vara för långt, en hel
> fras fungerar inte.

Jag upplever att "standard" ofta används så på svenska. Det som är
standard är ju också ofta det som är normalt, men ska man skilja på det
kan man ju kalla det normala för det normala och det som är standard för
standard. :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.