Re: bison

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-11-10 21:59:00

2001-11-10 13:57:35+0100, Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se> ->
Content-Description: message body text
> Då har jag översatt bison.  Det var riktig roligt med en "vanlig"
> översättning igen, efter den rätt tunga specs med
> paketbeskrivningar. :-)

Jag kastar mig in i leken.

> #: src/conflicts.c:48
> #, c-format
> msgid "Conflict in state %d between rule %d and token %s resolved as %s.\n"
> msgstr "Konflikt i tillstånd %d mellan regel %d och tecken %s, löstes med %s.\n"

Token är inte tecken. Snarare "symbol". Och "löstes _som_" kanske?

> #: src/conflicts.c:421
> msgid " 1 shift/reduce conflict"
> msgstr " 1 skifta-/reducerakonflikt"

Diskuterades ju i ett annat brev. Ser lite underligt ut.
"Konflikt mellan skifta/reducera" kanske. Likadant på de andra ställen

> #: src/conflicts.c:600 src/print.c:171
> #, c-format
> msgid "    $default\treduce using rule %d (%s)\n\n"
> msgstr "    $skönsfall\treducera med regel %d (%s)\n\n"

$default är inget som kommer att bytas ut då? Skönsfall är dessutom inte
ett ord som så många använder tror jag...

> #: src/derives.c:43
> msgid "DERIVES"
> msgstr "GENERERAR"
> 
> #: src/derives.c:48
> #, c-format
> msgid "%s derives"
> msgstr "%s genererar"

härleder?

> #: src/getargs.c:92
> msgid ""
> "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
> "for the equivalent short option also.  Similarly for optional arguments.\n"
> msgstr ""
> "Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt är det\n"
> "obligatoriskt för den motsvarande korta flaggan också.  Och på samma\n"
> "sätt för valfria argument.\n"

Och man ska aldrig börja en mening med "och" har jag hört... :)

> #: src/lex.c:245
> #, c-format
> msgid "unknown escape sequence: `\\' followed by `%s'"
> msgstr "okänd flyktföljd: \"\\\" följt av \"%s\""

"flyktföljd"? Såg jag den utan det engelska orginalet skulle jag nog
få tänka ett bra tag. Har vi inte översatt detta med escape-sekvens?

> #: src/lex.c:342
> msgid "unterminated type name at end of file"
> msgstr "oavlutat typnamn vid filslut"

oavslutat

> #: src/lex.c:438
> msgid "use \"...\" for multi-character literal tokens"
> msgstr "använd \"...\" för flerteckens bokstavliga tecken"

Jag förstår varken originalet eller översättningen. Det känns inte som
de betyder samma sak, dock.

> #: src/reader.c:169 src/reader.c:184
> msgid "unterminated string at end of file"
> msgstr "oavslutat sträng vid filslut"

oavslutad

> #: src/reader.c:172
> msgid "unterminated string"
> msgstr "oavslutat sträng"

oavslutad

> #: src/reader.c:325 src/reader.c:389
> #, c-format
> msgid "%s is invalid"
> msgstr "%s är felaktigt"

Här kan det mycket väl vara genusfel också.

> #: src/reader.c:615
> #, c-format
> msgid "invalid %%type declaration due to item: %s"
> msgstr "felaktig %%type-deklaration på grund av: %s"

item översätts inte?

> #: src/reader.c:693
> #, c-format
> msgid "unexpected item: %s"
> msgstr "oväntat: %s"

Tydligen inte.

> #: src/reader.c:766 src/reader.c:1098 src/reader.c:1169
> #, c-format
> msgid "unmatched %s"
> msgstr "ensam %s"

Blir det bra? Är inte omatchad bättre?

> #: src/reader.c:1397
> #, c-format
> msgid "rule given for %s, which is a token"
> msgstr "regel given för %s, som är en tecken"

token != tecken och det heter _ett_ tecken.

> #: src/reader.c:1707
> #, c-format
> msgid "tokens %s and %s both assigned number %d"
> msgstr "tecknen %s och %s har båda nummer %d"

...har båda fått...

> # När vi går över till Unicode mer allmänt kanske vi bör översätta båda dessa
> # med U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK) på svenska.  Eller?

Jag tycker " är lika bra. Jag kanske är ascii-skadad.

Hälsningar Martin

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.