bison: skifta/reducera-konflikter

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 21:46:09

Christian Rose writes:
> > #: src/conflicts.c:421
> > msgid " 1 shift/reduce conflict"
> > msgstr " 1 skifta-/reducerakonflikt"
> 
> Verkar som om det saknas ett blanksteg här mellan "reducera" och
> "konflikt". Jag tycker även att man kanske bör skriva "
> 1-skifta/1-reducera konflikt" om det innebär att man minskar med ett
> steg.

Jan D. wrote:
> Namnet på konflikten är "shift/reduce" så det ska tolkas som ett ord. 
> Själva konflikten består i att man kan antingen skifta eller reducera. 
> Jag tycker inte skifta-/reducerakonflikt säger det.  Jag får intrycket 
> av att skiftakonflikt och reducerakonflikt är två alternativa ord för 
> konflikten.
> Isåfall borde man säga skifta/reducerakonflikt eller 
> skifta/reducera-konflikt.
> 
> Ditto för "shift/shift" och "shift/reduce".

peter karlsson writes:
> Göran Uddeborg:
> 
> > #: src/conflicts.c:114 src/conflicts.c:137
> > msgid "reduce"
> > msgstr "reducera"
> >
> > #: src/conflicts.c:120 src/conflicts.c:133
> > msgid "shift"
> > msgstr "skifta"
> >
> > #: src/conflicts.c:421
> > msgid " 1 shift/reduce conflict"
> > msgstr " 1 skifta-/reducerakonflikt"
> 
> Jag vill nog ha det till "skift" och "reduktion", alltså substantiv och inte
> verb. Och därmed också "skift-/reduktionskonflikt" (här och i alla
> sammanhang). Tyvärr har jag inte mina svenskspråkiga anteckningar från
> kompilatorteorikursen här i landet, så jag kan inte slå upp vad det var vi
> kallade det då, men att använda verbformerna känns väldigt fel.

Martin Norbäck writes:
> > #: src/conflicts.c:421
> > msgid " 1 shift/reduce conflict"
> > msgstr " 1 skifta-/reducerakonflikt"
> 
> Diskuterades ju i ett annat brev. Ser lite underligt ut.
> "Konflikt mellan skifta/reducera" kanske. Likadant på de andra ställen

Jan beskriver vad det handlar om korrekt (frånsett att det, som
automaterna konstrueras, aldrig kan uppstå en skifta/skiftakonflikt).
Jag håller med att min användning av bindestreck nog snarast blir
missvisande.  Jag tar bort det.

Peter får gärna motivera VARFÖR han vill ha substantivform istället.
Jag tycker inte det är direkt fel, men ser inte heller någon fördel.

Att sätta typen av konflikt sist, längst från den andra delen av av
meddelandet man är intresserad av (antalet) tycker jag vore lite
olyckligt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.