Re: rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 15:06:07

Göran Uddeborg wrote:
> Så var det dags för en ny version av rpm:

>  #: lib/poptI.c:124 rpm.c:447
>  msgid "print hash marks as package installs (good with -v)"
>  msgstr ""
> G "skriv ut brädgårdar allt eftersom paketet installeras (bra tillsammans med "
> G "-v)"
> N "skriv ut brädgårdar allt eftersom paketet installeras (bra tillsammans med -"
> N "v)"

"allteftersom" kan även skrivas ihop...smaksak


>  #: rpmqv.c:194
> N msgid "Install/Upgrade/Erase options:"
> N msgstr "Installera-/Uppdatera-/Raderaflaggor"

På andra ställen översätter du "erase" med "avinstallation".


>  #: rpmqv.c:968
>  msgid "no spec files given for build"
> G msgstr "ingen spec-filer angivna för tillverkning"
> N msgstr "ingen specfiler angivna för tillverkning"

ingA


>  #: build/names.c:84
> N msgid "getUidS: too many uid's\n"
> N msgstr "getUidS: för många uid:er\n"

Måste man böja det i plural på svenska?


>  #: build/names.c:105
>  
>  #: build/names.c:147
> N msgid "getGidS: too many gid's\n"
> N msgstr "getGidS: för många gid:er\n"

motsvarande


> G msgid "query/verify package(s) owning file"
> G msgstr "fråga/verifiera paket som äger fil"
>  #: lib/poptI.c:75
> N msgid "malformed rollback time"
> N msgstr "felformatterat återgångstid"

felformaterad (d på slutet och bara ett t)


>  #: lib/poptI.c:106
> N msgid "save erased package files by renaming into sub-directory"
> N msgstr "sparade raderade paketfiler genom att spara dem i underkatalog"

s/sparade/spara/ ?

s/raderade/avinstallerade/ - du vill kanske gå igenom och se till att du
översätter "erase" med samma sak överallt


>  #: lib/poptI.c:203
> N msgid "deinstall new package(s), reinstall old package(s), back to date"
> N msgstr "avinstallera nya paket, ominstallera gamla paket, tillbaka till datum"

tror det blir mer begripligt med ett "eller"

"avinstallera nya paket eller ominstallera gamla paket tillbaka till
datum"

eller?


>  #: lib/poptQV.c:80
> N msgid "rpm query mode"
> N msgstr "rpm frågeläge"

Kanske rpm-frågeläge? Gäller kanske på fler ställen


>  #: lib/poptQV.c:90
> N msgid "rpm verify mode"
> N msgstr "rpm verifieringsläge"
> N 
>  #: lib/poptQV.c:92
> N msgid "rpm verify mode (legacy)"
> N msgstr "rpm verifieringsläge (ärvt)"

motsvarande, avstår från att kommentera fler gånger


>  #: lib/poptQV.c:202
> N msgid "don't verify owner of files"
> N msgstr "verifiera inte ägare till filer"
> N 
>  #: lib/poptQV.c:205
> N msgid "don't verify group of files"
> N msgstr "verifiera inte grupper till filerna"

olika bestämning av "filer", du gillade väl obestämd form?


>  #: lib/rpminstall.c:161
> N msgid "Preparing..."
> N msgstr "Förbereder..."
>  
>  #: lib/rpminstall.c:163
> N msgid "Preparing packages for installation..."
> N msgstr "Förbereder paket för installation ..."

De har inget blanksteg innan trippelpunkter här, och för att vara
konsekvent med ditt tidigare meddelande...


>  #: lib/rpminstall.c:630
> N msgid "removing these packages would break dependencies:\n"
> N msgstr "att ta bort dessa paket skulle göra sönder beroenden:\n"

kanske "ha sönder"? kan gälla fler ställen


> G msgid "failed to replace old database with new database!\n"
> G msgstr "kunde inte ersätta gammal databas med ny databas!\n"
> N msgid "Bad arch/os number: %s (%s:%d)\n"
> N msgstr "Felaktigt arkitektur-/osnummer: %s (%s:%d)\n"

Ska kanske skrivas "OS-nummer" för att undvika missförstånd, jag fick
läsa originalet för att förstå. Rökos? =)


>  #: lib/verify.c:409
>  #, c-format
> G msgid "%s skipped due to missingok flag\n"
> G msgstr "%s överhoppad på grund av missingok-flagga\n"
> N msgid "missing  %s"
> N msgstr "saknas   %s"

kanske "saknad", om det syftar på %s som följer?


>  #: rpmdb/db1.c:562 rpmdb/db3.c:1060
> N msgid "shared"
> N msgstr "delat"

Kanske "delad"? Vad är sammanhanget?


>  #: rpmdb/rpmdb.c:1937 rpmdb/rpmdb.c:3103
>  #, c-format
> N msgid "record number %u in database is bad -- skipping.\n"
> N msgstr "post nummer %u i databasen är felaktig -- hoppar över den.\n"
> N 
>  #: rpmdb/rpmdb.c:1988
>  #, c-format
> N msgid "rpmdb: damaged header instance #%u retrieved, skipping.\n"
> N msgstr "rpmdb: skadad huvudinstans #%u hämtad, hoppar över.\n"

du har översatt "skipping" olika


>  #: rpmio/rpmio.c:587
> N msgid "Bad server response"
> N msgstr "Konstigt svar från server"

eller kanske felaktigt?


>  #: rpmio/rpmio.c:611
> N msgid "Error setting remote server to passive mode"
> N msgstr "Fel när den fjärrservern sattes i passivt läge"

den?


Bra jobbat Göran, ber om ursäkt att du har fått vänta mer än en månad på
en granskning. :(


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.