Re: parted

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 13:36:54

Jörgen Tegnér wrote:
> Gott folk,
> 
> parteds upphottade po-fil för beskådan. Gnäll, klaga och beröm efter
> behag. Jag gör de ändringar som behövs i augusti.
> 
> Jörgen

Och jag gör granskningen i augusti :)
Har du möjlighet att skicka med podiff? Det gör det lite lättare att
fokusera kärnverksamheten(tm) på att granska det nytillkomna.


#: libparted/device.c:765
msgid ""
"The kernel was unable to re-read your partition table, so you need to
reboot "
"before mounting any modified partitions.  You also need to reinstall
your "
"boot loader before you reboot (which may require mounting modified "
"partitions).  It is impossible do both things!  So you'll need to boot
off a "
"rescue disk, and reinstall your boot loader from the rescue disk.  Read
"
"section 4 of the Parted User documentation for more information."
msgstr ""
"Kärnan kunde inte läsa om partitionstabellen, så du måste starta om
datorn\n"
"innan du kan montera någon ändrad partition. Du måste också installera
om\n"
"startprogrammet innan du startar om (vilket kan innebära montering av
ändrade\n"
"partitioner). Det är omöjligt att göra båda! Så du måste starta från
en\n"
"räddningsskiva och installera om startprogrammet från den. Läs kapitel
fyra i\n"
"Parteds användarmanual för mer information."

Tycker att man kan stryka lite "så" här. Men de finns å andra sidan i
originalet, så det kanske kan betraktas som "kvadd original - eventuellt
rapporteringsvärt".


#: libparted/fs_ext2/ext2.c:748
msgid "Invalid superblock.  Are you sure this is an ext2 filesystem?"
msgstr "Ogiltigt superblock. Är du säker på att det här är ett filsystem
av typen ext2?"

Kan man inte säga ext2-filsystem?


#: libparted/fs_ext2/ext2_buffer.c:82
msgid "Couldn't flush buffer cache!"
msgstr "Kunde inte rensa buffercachen!"

buffertcachen?


#: libparted/fs_fat/calc.c:94
#, c-format
msgid "Insane!  %d clusters!"
msgstr "Konstigt! %d clusters!"

kanske "Galet"? "Det är ju rent gaaaaaaaaaalet!" :)


#: parted/parted.c:68
msgid ""
"MINOR is the partition number used by Linux.  On msdos disk labels, the
"
"primary partitions number from 1-4, and logical partitions are 5
onwards.\n"
msgstr ""
"MINOR är partitionsnumret som Linux använder. På filsystem av typ MSDOS
är de\n"
"primära partitionerna numrerade från ett till fyra, och de logiska\n"
"partitionerna från fem och uppåt.\n"

MINOR kan inte översättas?


#: parted/parted.c:71
msgid "LABEL-TYPE is one of: "
msgstr "LABEL-TYPE är en av:"

inte ETIKETTYP?


#: parted/parted.c:1148
msgid "rm"
msgstr "ta_bort"

Funkar detta?
Bra jobbat


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.