Re: rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-23 04:35:43

Göran Uddeborg wrote:
Upptäckte en sak till med rpm nu, vid användning.

#: lib/psm.c:1549
#, c-format
msgid "user %s does not exist - using root\n"
msgstr "användaren %s finns inte - använder root\n"

#: lib/psm.c:1558
#, c-format
msgid "group %s does not exist - using root\n"
msgstr "grupp %s finns inte - använder root\n"

I det ena fallet är det bestämd form, i det andra inte.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.