Re: rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-10 12:33:37

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > N "skriv ut brädgårdar allt eftersom paketet installeras (bra tillsammans med -"
> > N "v)"
> 
> "allteftersom" kan även skrivas ihop...smaksak

Det kan det. Eftersom du kommenterar det antar jag att du föredrar
det sammanskrivet, så du kan väl få det så.

> >  #: rpmqv.c:194
> > N msgid "Install/Upgrade/Erase options:"
> > N msgstr "Installera-/Uppdatera-/Raderaflaggor"
> 
> På andra ställen översätter du "erase" med "avinstallation".

Hmm. Jag hade visst ganska konsekvent översatt "erase" med "radera"
och "erasure" med "avinstallation" utom i två fall där jag skrivit "ta
bort". I och för sig ingen katastrof, men jag tar och ser över detta.

> >  #: rpmqv.c:968
> >  msgid "no spec files given for build"
> > G msgstr "ingen spec-filer angivna för tillverkning"
> > N msgstr "ingen specfiler angivna för tillverkning"
> 
> ingA

Ok.

> >  #: build/names.c:84
> > N msgid "getUidS: too many uid's\n"
> > N msgstr "getUidS: för många uid:er\n"
> 
> Måste man böja det i plural på svenska?

Nu förstår jag inte riktigt hur du menar. Vad tänger du dig att jag
skulle skriva istället?

> > G msgid "query/verify package(s) owning file"
> > G msgstr "fråga/verifiera paket som äger fil"
> >  #: lib/poptI.c:75
> > N msgid "malformed rollback time"
> > N msgstr "felformatterat återgångstid"
> 
> felformaterad (d på slutet och bara ett t)

Visst.

> >  #: lib/poptI.c:106
> > N msgid "save erased package files by renaming into sub-directory"
> > N msgstr "sparade raderade paketfiler genom att spara dem i underkatalog"
> 
> s/sparade/spara/ ?

Visst.

> >  #: lib/poptI.c:203
> > N msgid "deinstall new package(s), reinstall old package(s), back to date"
> > N msgstr "avinstallera nya paket, ominstallera gamla paket, tillbaka till datum"
> 
> tror det blir mer begripligt med ett "eller"
> 
> "avinstallera nya paket eller ominstallera gamla paket tillbaka till
> datum"
> 
> eller?

Inte "eller" utan "och" får det nog bli. Men annars tar jag ditt
förslag.

> >  #: lib/poptQV.c:80
> > N msgid "rpm query mode"
> > N msgstr "rpm frågeläge"
> 
> Kanske rpm-frågeläge? Gäller kanske på fler ställen

Jag uppfattar "rpm" här som namnet på programmet som man kör, och att
det är i frågeläge. Då tycker jag inte det skall skrivas samman.
Möjligen skulle man kunna ha genitivform, men det blir inte så snyggt
och behövs inte.

Rpm-frågeläge hade betytt att det var ett läge för att fråga om
rpm:er. Det råkar det i och för sig vara på ett eller annat sätt, men
det är nog inte det man vill markera.

> >  #: lib/poptQV.c:202
> > N msgid "don't verify owner of files"
> > N msgstr "verifiera inte ägare till filer"
> > N 
> >  #: lib/poptQV.c:205
> > N msgid "don't verify group of files"
> > N msgstr "verifiera inte grupper till filerna"
> 
> olika bestämning av "filer", du gillade väl obestämd form?

:-)

> >  #: lib/rpminstall.c:161
> > N msgid "Preparing..."
> > N msgstr "Förbereder..."
> >  
> >  #: lib/rpminstall.c:163
> > N msgid "Preparing packages for installation..."
> > N msgstr "Förbereder paket för installation ..."
> 
> De har inget blanksteg innan trippelpunkter här, och för att vara
> konsekvent med ditt tidigare meddelande...

Det är jag som har tagit intryck av din tidigare argumentation. Du
tyckte att menyer och liknande ettordssammanhang var ställen där man
inte skulle ha mellanrum före punkterna av ett antal skäl. Jag har
anammat det.

När det däremot som i det andra fallet är mer riktig löpande text det
handlar om vill jag hålla fast vid Svenska skrivreglers
rekommendation.

Det är därför det ser ut som det gör. Har du ytterligare synpunkter
på detta?


> >  #: lib/rpminstall.c:630
> > N msgid "removing these packages would break dependencies:\n"
> > N msgstr "att ta bort dessa paket skulle göra sönder beroenden:\n"
> 
> kanske "ha sönder"? kan gälla fler ställen

För mig är "ha sönder" vardagligt, aningen slarvigt, språk, medan
"göra sönder" är det korrekta. Eftersom det inte är fel som det är
får det vara kvar.

> > N msgid "Bad arch/os number: %s (%s:%d)\n"
> > N msgstr "Felaktigt arkitektur-/osnummer: %s (%s:%d)\n"
> 
> Ska kanske skrivas "OS-nummer" för att undvika missförstånd, jag fick
> läsa originalet för att förstå. Rökos? =)

Ja, det blir nog bättre.

> >  #: lib/verify.c:409
> >  #, c-format
> > N msgid "missing  %s"
> > N msgstr "saknas   %s"
> 
> kanske "saknad", om det syftar på %s som följer?

Detta är vad som skrivs ut när man verifierar paket:

  uebn> rpm -V sendmail
  S.5....T c /etc/aliases
  S.5....T c /etc/mail/access
  saknas   /etc/rc.d/rc0.d/K30sendmail
  saknas   /etc/rc.d/rc1.d/K30sendmail
  saknas   /etc/rc.d/rc2.d/S80sendmail
  saknas   /etc/rc.d/rc3.d/S80sendmail
  saknas   /etc/rc.d/rc4.d/S80sendmail
  saknas   /etc/rc.d/rc5.d/S80sendmail
  saknas   /etc/rc.d/rc6.d/K30sendmail
  S.5....T c /etc/sendmail.cf
  S.5....T c /etc/sysconfig/sendmail
  S.5....T  /var/log/sendmail.st

Båda är ju tänkbara. Man kan säga både att
"/etc/rc.d/rc2.d/S80sendmail saknas" och att
"/etc/rc.d/rc2.d/S80sendmail är saknad". Jag tycker nog det förra är
smidigare, men är eventuellt mottaglig för övertalningsförsök.

> >  #: rpmdb/db1.c:562 rpmdb/db3.c:1060
> > N msgid "shared"
> > N msgstr "delat"
> 
> Kanske "delad"? Vad är sammanhanget?

Jag fick kolla, men det var vad som fylldes i i meddelandet:

 msgid "cannot get %s lock on database\n"
 msgstr "kan inte få %s lås på databas\n"

Så "delat" är nog rätt den här gången.

> > N msgid "record number %u in database is bad -- skipping.\n"
> > N msgstr "post nummer %u i databasen är felaktig -- hoppar över den.\n"

> > N msgid "rpmdb: damaged header instance #%u retrieved, skipping.\n"
> > N msgstr "rpmdb: skadad huvudinstans #%u hämtad, hoppar över.\n"
> 
> du har översatt "skipping" olika

Jag ordnar det.

> > N msgid "Bad server response"
> > N msgstr "Konstigt svar från server"
> 
> eller kanske felaktigt?

Jag tittade lite hur det används. Det KAN vara fel, men det kan också
vara att servern ger ett i och för sig korrekt svar som rpm inte vet
vad den skall göra med. Eftersom det används till båda delarna så är
nog "konstigt" mest rätt.

> >  #: rpmio/rpmio.c:611
> > N msgid "Error setting remote server to passive mode"
> > N msgstr "Fel när den fjärrservern sattes i passivt läge"
> 
> den?

Ja, var kom det ifrån tro? Bort, bort!

> Bra jobbat Göran, ber om ursäkt att du har fått vänta mer än en månad på
> en granskning. :(

Och jag får ursäkta att det tog så lång tid att ta hand om ditt svar.
Men bättre sent än aldrig! Vi får väl se när det hinner med.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.