Re: serviceconf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-20 22:21:53

Göran Uddeborg wrote:
> > msgid "xinetd reloaded for %s successful"
> > msgstr "xinetd startades om för %s utan problem"
> 
> > msgid "xinetd reloaded for %s successfully"
> > msgstr "xinetd startades om för %s utan problem"
> 
> Egentligen inte "startades om" utan "började från början" eller något
> sådant, men det kanske inte spelar så stor roll.

Dessa meddelanden har ändrats sedan jag skickade ut dem till listan (på
webben är de dock alltid färska). De är nu följande:

#: ../servicemethods.py:310
msgid "xinetd reloaded %s successfully"
msgstr "xinetd läste om %s utan problem"


> > msgid "Copyright (c) 2001 Red Hat, Inc. All rights reserved."
> > msgstr "Copyright © 2001 Red Hat, Inc. Alla rättigheter förbehållna."
> 
> Hmm, det där med "All rights reserved" krävdes, åtminstone tidigare,
> i en del länder för att det skulle gälla i praktiken.  Och då skulle
> det vara just de orden, inte någon översättning, ungefär som
> "copyright" inte får översättas.
> 
> Nu har väl fler anslutit sig till konventioner som gör att man inte
> behöver säga så längre, men jag vet inte om alla gjort det.

Men duger inte översättningen på svenska?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.