serviceconf

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-20 11:41:54

Christian Rose writes:
> msgid "xinetd reloaded for %s successful"
> msgstr "xinetd startades om för %s utan problem"

> msgid "xinetd reloaded for %s successfully"
> msgstr "xinetd startades om för %s utan problem"

Egentligen inte "startades om" utan "började från början" eller något
sådant, men det kanske inte spelar så stor roll.

> msgid "Copyright (c) 2001 Red Hat, Inc. All rights reserved."
> msgstr "Copyright © 2001 Red Hat, Inc. Alla rättigheter förbehållna."

Hmm, det där med "All rights reserved" krävdes, åtminstone tidigare,
i en del länder för att det skulle gälla i praktiken.  Och då skulle
det vara just de orden, inte någon översättning, ungefär som
"copyright" inte får översättas.

Nu har väl fler anslutit sig till konventioner som gör att man inte
behöver säga så längre, men jag vet inte om alla gjort det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.