Re: serviceconf

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-21 11:43:23

Christian Rose writes:
> > > msgid "Copyright (c) 2001 Red Hat, Inc. All rights reserved."
> > > msgstr "Copyright © 2001 Red Hat, Inc. Alla rättigheter förbehållna."
> > 
> > Hmm, det där med "All rights reserved" krävdes, åtminstone tidigare,
> > i en del länder för att det skulle gälla i praktiken.  Och då skulle
> > det vara just de orden, inte någon översättning, ungefär som
> > "copyright" inte får översättas.
> > 
> > Nu har väl fler anslutit sig till konventioner som gör att man inte
> > behöver säga så längre, men jag vet inte om alla gjort det.
> 
> Men duger inte översättningen på svenska?

IANAL, men svenskt språk behöver ju inte betyda svensk jurisdiktion.
Man skulle möjligen kunna strunta i copyrighten om man vore i ett land
som kräver frasen, om man bara hävdar att man läste på svenska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.