Re: Xconfigurator på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-20 22:13:16

Göran Uddeborg wrote:
> Här kommer ett par kommentarer om Xconfigurator. (Min ingående post
> fungerar fortfarande inte, så om jag upprepar vad andra sagt är det
> därför.)
> 
> Christian Rose writes:
> >  #: ../Xconfigurator.c:1310
> >  msgid "Monitor Name     :"
> > G msgstr "Bildskärmsnamn      :"
> > N msgstr "Bildskärmsmodell     :"
> 
> Är du säker på det? I konfigurationsfilen finns det "Identifier",
> "VendorName" och "ModelName". Var hamnar detta? Om det är
> "ModelName" är det ok, men om det är "Identifier", vilket jag hade
> antagit, tycker jag inte det är bra.

Jag har ändrat tillbaka.


> >  #: ../Xconfigurator.c:4817
> > N "Usage: Xconfigurator [--kickstart] [--card <card>]    [--server "
> > N "<server>] [--driver <driver>] \n"
> > N "    [--monitor <monitor>] [--hsync <hsync>] [--vsync <vsync>]\n"
> 
> > N "Användning: Xconfigurator [--kickstart] [--card <kort>]    [--server "
> > N "<server>] [--driver <drivrutin>] \n"
> > N "    [--monitor <bildskärm>] [--hsync <hsynk>] [--vsync <vsynk>]\n"
> 
> Jag tycker du skall ha en nyrad efter --card-flaggan. Jag misstänker
> starkt att det var meningen att det skulle varit det i orginalet
> också.

Jag har inte ändrat översättningen, men skickat en felrapport. Tack!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/Xconfigurator.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.