Re: Att bita i. (Diskussion)

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-10 19:49:35

> Hej,
> 
> Göran Uddeborg wrote:
> > 
> > Christian Rose writes:
> 
> > > Jag kanske tillhör en minoritet men jag tycker inte riktigt om
> > > "framsida". Jag tycker "gränssnitt" eller "grafiskt gränssnitt" fungerar
> > > bra i de flesta sådan här sammanhang.
> > 
> > För mig är ett gränssnitt bara själva gränsen mellan två saker.  En
> > "frontend" kan däremot innehålla något.  "Framsida" är inte lika
> > tydligt associerad med just en övergång, utan kan vara en del av
> > något.  Åtminstone så förstår jag det så.
> > 
> > I just det här fallet skulle man kunna sagt gränssnitt istället för
> > framsida, eftersom det är båda delarna.  Men hur skulle du översätta
> > "frontend" och "backend" om det handlade om GCC t.ex?
> 
> jag har emellanåt använt "användargränssnitt" eller "skal" för
> frontend, resp. "programgränssnitt" för backend, men det vore
> förstås bättre om man slapp det tunggumpade gränssnittet.

Fönsterprogram?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.