Re: Att bita i.

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-10 19:43:56

> 
> > > #. Menu description for klyx/menu/klyx
> > > msgid "The klyx text processor"
> > > msgstr "klyx textprocessor"
> > 
> > Textprocessorn klyx
> 
> Textbehandlaren kanske?

Är det inte en ordbehandlare?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.