Re: Att bita i. (Diskussion)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-10 18:29:33

Gudmund Areskoug wrote:
> > > Jag kanske tillhör en minoritet men jag tycker inte riktigt om
> > > "framsida". Jag tycker "gränssnitt" eller "grafiskt gränssnitt" fungerar
> > > bra i de flesta sådan här sammanhang.
> >
> > För mig är ett gränssnitt bara själva gränsen mellan två saker. En
> > "frontend" kan däremot innehålla något. "Framsida" är inte lika
> > tydligt associerad med just en övergång, utan kan vara en del av
> > något. Åtminstone så förstår jag det så.
> >
> > I just det här fallet skulle man kunna sagt gränssnitt istället för
> > framsida, eftersom det är båda delarna. Men hur skulle du översätta
> > "frontend" och "backend" om det handlade om GCC t.ex?
> 
> jag har emellanåt använt "användargränssnitt" eller "skal" för
> frontend, resp. "programgränssnitt" för backend, men det vore
> förstås bättre om man slapp det tunggumpade gränssnittet.

För mig är "bakdel", "baksida" och "bakända" är mer gumpade än
"gränssnitt". ;-)

    gump subst. ~en ~ar · bakdel hos djur, urspr. hos fågel [] äv.
    utvidgat om ryggslutet hos människa <vard.>: hon har blivit
    tung i ~en sedan hos slutade med gympa

Vi ska kanske kalla "backend" för "gump" och "frontend" för... hmm


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.