Re: Att bita i. (Diskussion)

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-10 19:47:03

> > > msgid "KDE Frontend for the Linux kernel configuration"
> > > msgstr "Ett KDE-gränssnitt för anpassning av Linux kernel"
> > >
> > > Översatt med "En KDE-framsida för anpassning av Linux-kärnan"
> > 
> > Det här är intressant. Det är bra att du använder någonting annat än
> > "gränssnitt", som jag inte tycker är något lyckat ord. Är "framsida" tydligt
> > för alla? Jag kan tänka mig att börja använda det. Finns det andra
> > varianter? Fasad?
> 
> Jag kanske tillhör en minoritet men jag tycker inte riktigt om
> "framsida". Jag tycker "gränssnitt" eller "grafiskt gränssnitt" fungerar
> bra i de flesta sådan här sammanhang.

Jag tycker också "gränssnitt" eller "grafiskt gränssnitt" passar bättre,
med viss preferens för det senare.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.