Re: Att bita i. (Diskussion)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-09 21:51:44

Christian Rose writes:
> > > msgid "KDE Frontend for the Linux kernel configuration"
> > > msgstr "Ett KDE-gränssnitt för anpassning av Linux kernel"
> > >
> > > Översatt med "En KDE-framsida för anpassning av Linux-kärnan"
> > 
> > Det här är intressant. Det är bra att du använder någonting annat än
> > "gränssnitt", som jag inte tycker är något lyckat ord. Är "framsida" tydligt
> > för alla? Jag kan tänka mig att börja använda det. Finns det andra
> > varianter? Fasad?
> 
> Jag kanske tillhör en minoritet men jag tycker inte riktigt om
> "framsida". Jag tycker "gränssnitt" eller "grafiskt gränssnitt" fungerar
> bra i de flesta sådan här sammanhang.

För mig är ett gränssnitt bara själva gränsen mellan två saker.  En
"frontend" kan däremot innehålla något.  "Framsida" är inte lika
tydligt associerad med just en övergång, utan kan vara en del av
något.  Åtminstone så förstår jag det så.

I just det här fallet skulle man kunna sagt gränssnitt istället för
framsida, eftersom det är båda delarna.  Men hur skulle du översätta
"frontend" och "backend" om det handlade om GCC t.ex?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.