Re: Att bita i. (Diskussion)

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-08-10 00:15:48

Göran Uddeborg:

> För mig är ett gränssnitt bara själva gränsen mellan två saker.  En
> "frontend" kan däremot innehålla något. "Framsida" är inte lika
> tydligt associerad med just en övergång, utan kan vara en del av
> något. Åtminstone så förstår jag det så.

"Framsida" låter väldigt konstigt. Själv brukar jag översätta
"frontend" till "skal" i betydelsen "grafiskt (e.dyl) skal runt
verktyg". Det är sällan man måste göra någon åtskillnad mellan "shell"
och "frontend", så jag tycker det går bra att använda samma term för
bägge sakerna.

Annars använder jag "gränssnitt" ibland också, om det bara t.ex är en
enkel grafisk meny runt programmet, till skillnad från något som gör
mer avancerade saker och/eller jobbar mot fler än ett program.

> Men hur skulle du översätta "frontend" och "backend" om det handlade
> om GCC t.ex?

Språkberoende resp. språkoberoende del skulle nog jag skriva. Det finns
helt enkelt ingen bra översättning, så då får man översätta olika vid
varje tillfälle.

Jag har sett "framända" och "bakända", men det låter om möjligt ännu
värre än "framsida" och "baksida". Problemet är att det ju inte handlar
om en sida eller en "ända", utan om stora delar. Möjligen "framdel" och
"bakdel", men det sistnämnda associerar jag mer till ändalykt, och det
kanske inte är så lyckat...

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.