Re: Att bita i. (Diskussion)

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-09 20:52:07

On Thu, Aug 09, 2001 at 08:18:20PM +0200, Christian Rose wrote:
> Mattias Dahlberg wrote:
> > > "Debugger" är översatt med "Avslusare" rakt över hela filen.
> > 
> > Ja, jag vet att "debugger" ofta översätts med "avlusare" och visst, det är
> > korrekt och dessutom ganska charmigt.
> > 
> > Anledningen till att jag har behållit "debugger" är att vi ofta använder oss
> > av ordet "bugg" i svenskan (som en försvenskning av "bug") och mycket sällan
> > talar om "löss" i program. Därför tror jag att "avlusningsprogram" kan vara
> > svårare att förstå än "debugger", oavsett för vem.
> 
> Själv tycker jag "programfel" eller bara "fel" är bättre än både "bugg"
> och "lus". Felsökningsprogram kanske?

Programfel tycker jag i så fall, det är skillnad på "bug" och "error", men
programfelssökningsprogram blir på tok för långt, felsökningsprogram
funkar nog.

> > > msgid "KDE Frontend for the Linux kernel configuration"
> > > msgstr "Ett KDE-gränssnitt för anpassning av Linux kernel"
> > >
> > > Översatt med "En KDE-framsida för anpassning av Linux-kärnan"
> > 
> > Det här är intressant. Det är bra att du använder någonting annat än
> > "gränssnitt", som jag inte tycker är något lyckat ord. Är "framsida" tydligt
> > för alla? Jag kan tänka mig att börja använda det. Finns det andra
> > varianter? Fasad?
> 
> Jag kanske tillhör en minoritet men jag tycker inte riktigt om
> "framsida". Jag tycker "gränssnitt" eller "grafiskt gränssnitt" fungerar
> bra i de flesta sådan här sammanhang.

Jag håller med Christian, jag har inget problem med "gränssnitt", men
"framsida" skulle inte jag begripa på första försöket så att säga, jag
skulle nog bli tvungen att översätta tillbaks det till Engelska för att
förstå, och sånt är löjligt. :)

> > > msgid "Control Center"
> > > msgstr "Kontrollcenter"
> > >
> > > Översatt med "Inställningscentralen"
> > 
> > Men vad händer med ordet "control" då? För mig är "inställningscentralen" en
> > översättning av exempelvis "Setup Central" eller "Preferences Central".
> > "Control" är "kontroll". Men jag kanske är kinkig. :)
> 
> "Kontrollpanelen" kanske?

Då hade det väl hetat "Control Panel" på engelska...

Martin

-- 
Martin Sjögren
  md9ms@mdstud.chalmers.se       ICQ : 41245059
  Phone: +46 (0)31 405242        Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.