Re: Att bita i. (Diskussion)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-09 23:10:49

Göran Uddeborg wrote:
> I just det här fallet skulle man kunna sagt gränssnitt istället för
> framsida, eftersom det är båda delarna.  Men hur skulle du översätta
> "frontend" och "backend" om det handlade om GCC t.ex?

Vet inte. Hur som helst har jag svårt att smälta "framsida" och
"baksida" på ett högst immateriellt ting som representeras på en
tvådimensionell skärm. Men det är nog bara en vanesak.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.