Re: Översättningen av gnumeric

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_post.utfors.se)
Date: 2001-07-09 20:20:11

On Mon, Jul 09, 2001 at 07:22:13PM +0200, Martin Norbäck wrote:
> 2001-07-09T12:12:45+0200, Jörgen Tegnér ->
> > +"'mi'  statute mile\n"
> 
> Engelsk mil (1609 meter)

OK

> 
> > "'cal' IT-kalorier\n"
> 
> Såna har jag fått i mig alldeles för många av tror jag :)

Hehe..
Allvarligt talat, är det nån som har en aning om vad IT-kalorier
är för någe? Kan vi vara så råa att vi kapar IT? 

> 
> > +"'HPh' hästkraft-timme\n"
> > +"'Wh'  watt-timme\n"
> 
> varför bindestreck? hästkraft(s)timme och wattimme.

Visst.

> 
> Häpp.
> 
> -- 
> [ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
>   Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
> SIGBORE: Signature boring error, core dumped
> 

Christian, ändrar du enligt Martins förslag?

Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
        -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.