Re: Översättningen av gnumeric

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-07-09 21:46:21

> > > "'cal' IT-kalorier\n"
> > 
> > Såna har jag fått i mig alldeles för många av tror jag :)
> 
> Hehe..
> Allvarligt talat, är det nån som har en aning om vad IT-kalorier
> är för någe? Kan vi vara så råa att vi kapar IT? 

Jag konsulterade min Collins English Dictionary:

calorie or calory ... a unit of heat, equal to 4.1868 joules
  (International Table calorie): formerly defined as the quantity of
  heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1°C
  under standard conditions. It has now largely been replaced by the
  joule for scientific purposes. Abbrev.: cal. Also called: gram
  calorie, small calorie. ...

Calorie ... Also called: kilogram calorie, kilocalorie, large
  calorie. a unit of heat, equal to one thousand calories, often used
  to express the heat output of an organism or the energy value of
  food. Abbrev.: Cal.

Underbart förvirrad terminologi, eller hur! Samma ord för
"kilokalori" och "kalori", fast med olika skiftläge!

Skippa du "IT". Det är de vanliga kalorierna.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.