Re: Översättningen av gnumeric

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-07-09 21:08:26

> Jag har gnumeric version 0.47 och den klarar inte av att visa decimaltal på
> svenska. Hur är det med senare versioner? Om det fortfarande inte fungerar
> får vi fortsätta att skriva decimaltalen med punkt i hjälptexterna.

Jag provade i den gnumeric 0.61 som jag har installerad.  Och den
summerade "8,5" och "7,33" till "15,83".  Så det verkar som den
förstod att det rörde sig om ett decimaltecken.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.