Re: Översättningen av gnumeric

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-07-09 23:33:41

Jörgen Tegnér wrote:
> Christian, ändrar du enligt Martins förslag?

Du får gärna göra ändringarna och stoppa dem i din patch.
(ja, jag är lat ibland :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.