Re: nano

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-07-06 19:08:34

On Thu, 5 Jul 2001, Jörgen Tegnér wrote:
> > #. Don't open character or block files.  Sorry, /dev/sndstat!
> > #: files.c:242
> > #, c-format
> > msgid "File \"%s\" is a device file"
> > msgstr "Filen \"%s\" är en enhetsfil"
>
> Enhetsfil, en fil med bara ettor i? :)

Nej, en fil som symboliserar en enhet. Jag tycker inte det är risk för att
det missförstås.

> Räcker det in med "enhet" för filerna i /dev/ ?

Men det är ju inte på något sätt självklart att det är /dev/ det handlar
om, tycker jag. Jag ändrar inte.


> > #: global.c:134
> > msgid "Suspend"
> > msgstr "Suspendera"
>
> Skjut upp kanske?

Okej, tack!


> > #: global.c:326
> > msgid "Enter"
> > msgstr "Enter"
>
> Är det inte vagnretur?

Nej, jag tycker vagnretur är tecknet "carriage return", dvs \r. "Enter"
har vi väl (iaf i datorsammanhang) kallat Enter på svenska också ett bra
tag? Jag ändrar inte.


> > #: nano.c:415
> > msgid " -c \t\tConstantly show cursor position\n"
> > msgstr " -c \t\tVisa markörposition konstantn\n"
>
> Visa markörposition hela tiden

Låter mycket bättre. Tack! Jag ändrar på båda ställena, och tar bort det
överflödiga n:et på slutet.


> > #: search.c:118
> > #, c-format
> > msgid "Case Sensitive Regexp Search%s%s"
> > msgstr "Skiftlägeskänslig sökning med reguljära uttryck%s%s"
>
> Saknas det inte ett mellanslag i originalet? Eller finns det nåt
> listigt i koden som undviker att texten "... utryck" skrivs ihop
> med själva uttrycket?

Jag har faktiskt ingen aning. Om någon vill undersöka detta vore jag
tacksam,


> > #: search.c:351
> > msgid "Replaced 1 occurrence"
> > msgstr "Ersatte 1 förekomst"
>
> Jag har hört om en regel som säger att siffror upp till och med
> tolv skrivs som text i löpande text, siffor över tolv skrivs med
> sina siffror.
> Då blir översättningen:
> "Ersatte en förekomst"
> vilket dock inte är en helt lyckad skrivning
> Om man vill vara riktigt tydlig:
> "Ersatte en (1) förekomst"

Jo, den regeln finns på svenska, och jag tror även att en motsvarande
finns på engelska. Därför tolkar jag det som att de velat vara extra
tydliga om att det är 1 förekomst det gäller i originalet, och därför
låter jag det vara 1 på svenska också. Låter det vettigt? Jag ändrar
alltså inte.


> Jaja, du bestämmer.

Jätteack för dina kommentarer!


> Mot stranden!

Där var jag i förrgår och igår. Tips: solkräm är bra att inte glömma
hemma.


menthos (röd som en kräfta)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.