Re: nano

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-07-05 20:29:13

Christian Rose:

> #: files.c:239
> #, c-format
> msgid "File \"%s\" is a directory"
> msgstr "Filen \"%s\" är en katalog"

Underbar motsägelse :-)

> #: files.c:556
> msgid "File exists, OVERWRITE ?"
> msgstr "Filen existerar, SKRIV ÖVER?"

Hmm, det är väl datorn som skall göra det: "SKRIVA ÖVER?"?

> #: global.c:134
> msgid "Suspend"
> msgstr "Suspendera"

Eh, "suspendera" har väl kanske inte riktigt samma betydelse på
svenska. Windows brukar säga "försätt i vänteläge" (datorn bredvid
säger iofs "Sette maskinen i ventemodus", men det är för att jag köpt
den begagnad med norsk Win98 :-) ), så något åt det hållet skulle jag
nog vilja ha.

> #: global.c:191
> msgid "Unjustify after a justify"
> msgstr "Ojustera efter en justering"

"Ojustera"? Jag skulle nog föredra "Återställ" där.

> #: global.c:219
> msgid "Cancel the current function"
> msgstr "Avbryt den aktuella funktionen"

"Avbryt nuvarande funktion" kanske är enklare?

> #: global.c:251
> msgid "Where Is"
> msgstr "Var är"

Jag skulle nog föredra "Var finns".

> #: global.c:285
> msgid "Down"
> msgstr "Ner"

Hmm, inte "Ned"? (osäker)

> #: global.c:342 global.c:363
> msgid "Case Sens"
> msgstr "Skiftokänsl"

Här har du vänt på det, tror jag.

> msgstr ""
> " hjälptext för nano\n"
> "\n"
> " Textredigeraren nano är skapad för att emulera funktionaliteten och "
> "lättandvändheten hos textredigeraren UW Pico. Det finns fyra huvuddelar i "
     ^kvack!
> "redigeraren: Översta raden visar programmets versionsnummer, filnamnet på "
                                ^^^^^^^^^^^^
> "den fil som redigeras för tillfället, och om filen har ändrats. Efter detta "
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  onödigt krångligt, kanske "namn på fil som redigeras"?
> "finns huvudfönstret som visar filen som redigeras. Statusraden är tredje "
> "raden från nederkanten och visar viktiga meddelanden. De nedersta två "
> "raderna visar de vanligaste kommandona som används i textredigeraren.\n"
> "\n"
> " Notationen för kommandon är som följer: Sekvenser med Control-tangent "
> "skrivs med ett taktecken (^) och trycks tillsammans med Control-tangenten "
> "(Ctrl). Escape-sekvenser skrivs med metatecknet (M) och och anges antingen "
> "med Esc-, Alt- eller Meta-tangenten beroende på dina "
> "tangentbordsinställningar. Följande tangentkombinationer är tillgängliga i "
> "redigerarens huvudfönster. Alternativa tangenter visas inom parentes:\n"
> "\n"

> #: nano.c:361
> msgid " -T [num]\t--tabsize=[num]\t\tSet width of a tab to num\n"
> msgstr ""
> " -T [siffra]\t--tabsize=[siffra]\t\tStäll bredden på en tabb till siffra\n"

Nog kan man väl ha bredare tabbsteg än 9? "värde" istf "siffra".

> #: nano.c:370
> msgid " -c \t\t--const\t\t\tConstantly show cursor position\n"
> msgstr " -c \t\t--const\t\t\tVisa markörposition konstant\n"

"... hela tiden"? Om man visar markörpositionen konstant kan man väl inte
flytta på markören, eller? :-)

> #: nano.c:390
> msgid " -r [#cols] \t--fill=[#cols]\t\tSet fill cols to (wrap lines at) #cols\n"
> msgstr ""
> " -r [#kolumner] \t--fill=[#kolumner]\t\tStäll radbrytning till #kolumner\n"

" -r [tecken] \t--fill=[tecken]\t\tBryt rader efter antal tecken\n"

> #: nano.c:412
> msgid " -T [num]\tSet width of a tab to num\n"
> msgstr " -T [siffra]\tStäll bredden på ett tabulatorsteg till siffra\n"

Här säger du ett tabulatorsteg, medan du ovan säger "en tabb".

> #: nano.c:415
> msgid " -c \t\tConstantly show cursor position\n"
> msgstr " -c \t\tVisa markörposition konstantn\n"
                       ^?
Plus tidigare kommentar.

> #: nano.c:429
> msgid " -r [#cols] \tSet fill cols to (wrap lines at) #cols\n"
> msgstr " -r [#kolumner] \tStäll radbrytning till #kolumner\n"

Som ovan.

> #: nano.c:434
> msgid " -v \t\tView (read only) mode\n"
> msgstr " -v \t\tVisningsläge (endast läsbar)\n"

Nja, visningsläget är det inte som är läsbart. "Visningsläge (skrivskyddat)"
eller något sånt.

> #: nano.c:451
> msgid ""
> "\n"
> " Compiled options:"
> msgstr ""
> "\n"
> " Kompilationsflaggor:"

KompilERINGsflaggor.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.