Re: nano

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-07-06 21:25:34

Christian Rose writes:
> On Thu, 5 Jul 2001, Jörgen Tegnér wrote:
> > > #: search.c:351
> > > msgid "Replaced 1 occurrence"
> > > msgstr "Ersatte 1 förekomst"
> >
> > Jag har hört om en regel som säger att siffror upp till och med
> > tolv skrivs som text i löpande text, siffor över tolv skrivs med
> > sina siffror.
> > Då blir översättningen:
> > "Ersatte en förekomst"
> > vilket dock inte är en helt lyckad skrivning
> > Om man vill vara riktigt tydlig:
> > "Ersatte en (1) förekomst"
> 
> Jo, den regeln finns på svenska, och jag tror även att en motsvarande
> finns på engelska. Därför tolkar jag det som att de velat vara extra
> tydliga om att det är 1 förekomst det gäller i originalet, och därför
> låter jag det vara 1 på svenska också. Låter det vettigt? Jag ändrar
> alltså inte.

Regeln om tolv skall nog tolkas omvänt, tal ÖVER tolv skrivs ALLTID
med siffror.  Under beror det på hur exakt man vill vara.  Om antalet
är det viktiga skriver man med siffror även då, om antalet är mer
perifert så kan man skriva med bokstäver.  Här är ju antalet centralt,
så det passar med siffra.

Dessutom blandar man aldrig.  Man skriver inte "Mellan sju och 13."  Och
här förekom det väl en motsvarande "Replaced %d occurrences" som
alltid blir siffror, antar jag.  Så även av det skälet bör det vara en
siffra.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.