Re: nano

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_post.utfors.se)
Date: 2001-07-05 16:54:27

On Mon, Jul 02, 2001 at 11:12:25AM +0200, Christian Rose wrote:
> Hej! Här är den splitternya översättningen av nano. Ta hemskt, hemskt
> gärna en titt!

Kör i vind

> 
> Christian

> # Swedish messages for nano.
> # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
> # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
> #

> 
> #. Don't open character or block files.  Sorry, /dev/sndstat!
> #: files.c:242
> #, c-format
> msgid "File \"%s\" is a device file"
> msgstr "Filen \"%s\" är en enhetsfil"

Enhetsfil, en fil med bara ettor i? :)
Räcker det in med "enhet" för filerna i /dev/ ?

> 
> #: global.c:134
> msgid "Suspend"
> msgstr "Suspendera"

Skjut upp kanske?

> #: global.c:326
> msgid "Enter"
> msgstr "Enter"

Är det inte vagnretur?

> #: nano.c:415
> msgid " -c \t\tConstantly show cursor position\n"
> msgstr " -c \t\tVisa markörposition konstantn\n"

Visa markörposition hela tiden

> #: search.c:118
> #, c-format
> msgid "Case Sensitive Regexp Search%s%s"
> msgstr "Skiftlägeskänslig sökning med reguljära uttryck%s%s"

Saknas det inte ett mellanslag i originalet? Eller finns det nåt
listigt i koden som undviker att texten "... utryck" skrivs ihop
med själva uttrycket? 

> #: search.c:351
> msgid "Replaced 1 occurrence"
> msgstr "Ersatte 1 förekomst"

Jag har hört om en regel som säger att siffror upp till och med
tolv skrivs som text i löpande text, siffor över tolv skrivs med
sina siffror.
Då blir översättningen:
"Ersatte en förekomst"
vilket dock inte är en helt lyckad skrivning
Om man vill vara riktigt tydlig:
"Ersatte en (1) förekomst"

Jaja, du bestämmer.

Mot stranden!
Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
                -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.