RE: Tk's inbyggda dialoger

Martin.X.Kleman_at_marakanda.se
Date: 2001-07-05 13:32:43

Ett par små synpunkter har jag angående filen.
"ignore" ska vara "ignorera" och inte "ignrera". "Tcl Scripts" kan jag 
tänka mig blir "Tcl-skript" och inte "Tcl Skript". Du har varit lite 
inkonsekvent med huruvida orden efter det första har gemen eller versal 
begynnelsebokstav, också. Personligen yrkar jag på små bokstäver i 
svenskan, exempelvis "Öppna flera filer" istf "Öppna Flera Filer". Är 
du säker på att "Log Files" ska vara "Loggfiler" och inte "Logga filer"?

mvh,

Martin

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.