a2ps och hej

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-12-07 22:22:33

> #. Another kind of error occured: exit
> #: lib/xbackupfile.c:224 src/generate.c:101
> #, c-format
> msgid "cannot get informations on file `%s'"
> msgstr "kan inte skaffa information om filen \"%s\""

"skaffa" låter lite väl informellt i mina öron. Tycker andra det
också? Jag skulle föredra "hämta", "avläsa", "få", eller något
sådant.

> #: src/generate.c:316
> #, c-format
> msgid "[%s (unprintable): ignored]\n"
> msgstr "[%s (går ej att skriva ut): ignorerad]\n"

Du gillar inte en konstruktion som "oskrivbar"?

> #: src/generate.c:346
> msgid "plain"
> msgstr "enkel"

Vad är det som är "plain"? Beroende på vad det handlar om kan det
passa bättre med t.ex. "normal".

> #. TRANS: highlighting level = heavy (2/2)
> #: src/main.c:240
> msgid "heavy"
> msgstr "stor"

"tung märkningsnivå". Nej, det kanske blir konstigt. Men "stor"
känns inte heller riktigt bra. "kraftig" kanske?

> " page layout   = %d x %d, %s\n"
> " sidlayout       = %d x %d, %s\n"

Vi förutsätter ju ISO-8859-1, så varför inte använda
multiplikationssymbolen × (0327) istället?

> #: src/main.c:362
> #, c-format
> msgid "font size is %gpt"
> msgstr "teckenstorleken är %.0f tum"

Öh, kan man översätta %gpt (poinr) till %.0f tum? Det kan väl inte
bli rätt? I svensk typografisk terminologi använder man uttrycket
"grad". Så kanske

	 graden är %g punkter

> #: src/main.c:390
> msgid "Headers:\n"
> msgstr "Sidhuvud och sidfot:\n"

Det är verkligen "sidfot" också? Det är inte något som råkat komma
med från en tidigare version?

> " encoding    = %s\n"
> " teckenuppsättning     = %s\n"

Stämmer kanske "teckenkodning"? I så fall kanske det är att föredra,
eftersom "teckenuppsättning" kan tolkas som typsnitt eller något i det
här sammanhanget.

> " skriv ut i alla fall   = %s\n"

Du kan nog ta bort några blanktecken här. Eller anpassar du till
något annat meddelande?

> " borttagninngsnivå   = %d\n"

Här skulle du också kunna ta bort några blanktecken, om det inte skall
passa ihop ned något annat meddelande.

> " Printer Description (PPD) = %s\n"
> " default PPD        = %s\n"
> " skrivarbeskrivning (PPD)  = %s\n"
> " standard-PPF        = %s\n"

"standard-PPD" blir nog bättre än PPF.

> msgstr ""
> " --version         visa version\n"
> " --help           visa denna hjälptext\n"
> " --guess          visa gissningar för filtyper av FILER\n"
> " --which          rapportera den fulla sökvägen till hjälpfilerna\n"
> "               FILER\n"
> " --glob           rapportera den fulla sökvägen till filer som\n"
> "               matchar FILER\n"
> " --list=defaults      visa standardinställningar och -parametrar\n"
> " --list=ÄMNE        visa detaljerad lista om ÄMNE (delegations,\n"
> "              encodings, features, variables, media, ppd,\n"
> "              printers, prologues, style-sheets, user-options)\n"

Här linjerar inte förklaringarna. Och även här skulle du kunna ta
bort lite onödiga blanktecken.

> "   --debug        enable debugging features\n"
> " --debug           slå på avlusning\n"

I orginalet har han linjerat --debug med övriga långa flaggor. Skall
du inte följa den konventionen du också?

> "   --columns=NUM   number of columns per sheet (NUM > 0)\n"
> " --columns=NUM       antal kolumner per ark (NUM > 0)\n"

NUM som i NUMMER är ofta inte en bra översättning av NUM som i
NUMBER. Ofta är det snarare ANTAL sin avses,

Samma kommentar om indentering av långa flaggor som ovan.

> " -l, --chars-per-line=NUM  scale the font to print NUM columns per "
> " --l, --chars-per-line=NUM ange hur många kolumner som skrivs ut per sida\n"

Det har blivit dubbla minustecken där framför den korta flaggan

> #: src/main.c:708
> msgid "Headings:\n"
> msgstr "Sudhuvud och sidfot:\n"

"Sudhuvud"? :-)

> " --left-footer[=TEXT]  set sheet footers to TEXT\n"
> " --footer[=TEXT]\n"
> " --right-footer[=TEXT]\n"
> " --left-footer[=TEXT]    ange sidfot för varje ark.\n"
> " --footer[=TEXT]      TEXT kan innehålla särskilda %- och $-sekvenser\n"
> " --right-footer[=TEXT]\n"

Det där om % och $ är sant, och inte en kvarleva från en tidigare
version? Jag frågar eftersom det inte står något om det i den
engelska versionen.

> " -Z, --delegate*      delegate files to another application\n"
> "   --toc[=TEXT]      generate a table of content\n"
> " --toc=TEXT         skapa innehållsförteckning\n"
> " -Z, --delegate*      delegera filer till ett annat program\n"

Någon särskild anledning till att du bytt plats på dem?

I engelska versionen är TEXT ej ett nödvändigt argument till "--toc".

> " --highlight-level=LEVEL  set pretty printing highlight LEVEL\n"
> "               LEVEL can be none, normal or heavy\n"
> " --highlight-level=NIVÅ   sätt nivån på märkning (highlight) vid snygga\n"
> "               utskrifter\n"

Du har inte fått med möjliga värden på NIVÅ.

> " -g             alias for --highlight-level=heavy\n"
> " -G             samma som --highlight-level=heavy\n"

Din flagga är versal, men inte orginalets.

> "För att skriva ut innehållet i katalogen \"src\" snyggt medinnehållsförteckniing\n"

Uppehåll efter "med". Ett "i" i "förteckning".

> #: src/main.c:794
> msgid "Report bugs to <bug-a2ps@gnu.org>.\n"
> msgstr ""
> "Rapportera fel till <bug-a2ps@gnu.org>.\n"
> "Rapportera fel på översättningen till <pnidv96@student.hv.se>.\n"
> "Översättaren är medveten om att översättningen har brister. Kom gärna med\n"
> "konstruktiva synpunkter och tips på förbättringar!\n"

Jag föreslår, eftersom den här nu kommer med i Translation Project,
att du ersätter dina extra tre rader med vår standardkommentar:

"Skicka anmärkningar på översättningar till <sv@li.org>."

> #: src/main.c:912
> msgid ""
> "Copyright (c) 1988-93 Miguel Santana\n"
> "Copyright (c) 1995-99 Akim Demaille, Miguel Santana"
> msgstr ""
> "Copyright (c) 1988-93 Miguel Santana\n"
> "Copyright (c) 1995-99 Akim Demaille, Miguel Santana"

Det är ok att använda ett riktigt Copyrighttecken © (0251), återigen
eftersom vi förutsätter ISO-8859-1.

> #: src/version-etc.c:38
> msgid "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."
> msgstr "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."

"©" igen.

> #: lib/getnum.c:123
> #, c-format
> msgid "Valid arguments are integers n such that: %s\n"
> msgstr "Tillåtna argument är heltal n så att: %s\n"

Det beror lite på vad %s blir, men jag skulle tro att det borde stå
"sådana att".

> #: lib/getnum.c:223
> #, c-format
> msgid "Valid arguments are floats f such that: %s\n"
> msgstr "Tillåtna argument är flyttal f så att: %s\n"

D:o

> #. TRANS: Variables (formely called `macro meta sequences', eeeaerk)
> #. are things such as #(psnup) which is substituted to a bigger strings,
> #. e.g. -#v #?q|-q|| #?j|-d|| #?r||-c| -w#w -h#h
> #: lib/metaseq.c:104 lib/metaseq.c:113
> msgid "Known Variables"
> msgstr "Kända metasekvenser (makron)"

Du kan väl också förenkla till "variabler".

> #. Translators: please make a short date format
> #. * according to the std form in your language, using
> #. * the standard strftime(3)
> #: lib/metaseq.c:364 lib/metaseq.c:675
> msgid "%b %d, %y"
> msgstr "%d %b %y"

I Sverige använder vi ju faktiskt ISO-datum, så varför inte

 "%Y-%m-%d"

> #. Translators: please make a long date format
> #. * according to the std form in your language, using
> #. * GNU strftime(3)
> #: lib/metaseq.c:373 lib/metaseq.c:684
> msgid "%A %B %d, %Y"
> msgstr "%Aen den %d %B %Y"

Det där "en" tycker jag du kan ta bort. Jag vill hellre ha veckodagen
i obestämd form i ett datum så här.

> #. This file is finised, we do know its real number of pages
> #: lib/metaseq.c:822
> #, c-format
> msgid "Page %d/%d"
> msgstr "Siidan %d/%d"

Endast ett "i" i "Sidan".

> #: lib/xbackupfile.c:255
> #, c-format
> msgid "restored file `%s'"
> msgstr "återskapad fil \"%s\""

Skall det inte vara "återskapade" (eller kanske hellre "återställde").

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.