Re: New PO file for `grep-2.4'

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 1999-12-07 12:42:58

Ok, här är diffen mot min förra översättning:


-#: src/grep.c:941
+#: src/grep.c:964
+#, c-format
 msgid ""
 "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
+"Example: %s -i 'hello.*world' menu.h main.c\n"
 "\n"
 "Regexp selection and interpretation:\n"
 msgstr ""
 "Sök efter MÖNSTER i varje FIL eller standard in.\n"
+"Exempel: %s -i 'hello.*world' menu.h main.c\n"
 "\n"
 "Val och tolkning av reguljära uttryck:\n"

 msgid ""
 " -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
-" -F, --fixed-regexp    PATTERN is a fixed string separated by newlines\n"
+" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
 " -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
 msgstr ""
 " -E, --extended-regexp   MÖNSTER är ett utökat reguljärt uttryck\n"
-" -F, --fixed-regexp     MÖNSTER är fixa strängar separerade med nyrad\n"
+" -F, --fixed-strings    MÖNSTER är ett antal strängar separerade med nyrad\n"
 " -G, --basic-regexp     MÖNSTER är ett enkelt reguljärt uttryck\n"


-#: src/grep.c:956
+# valde att inte översätta 'memory-mapped input' då en användare av den
+# svenska översättningen sanorlikt inte är datalog, vilket nästan krävs
+# för att man skall förstå vad det handlar om.
+#: src/grep.c:980
 msgid ""
 "\n"
 "Miscellaneous:\n"
@@ -248,6 +254,7 @@
 " -v, --invert-match    select non-matching lines\n"
 " -V, --version       print version information and exit\n"
 "   --help        display this help and exit\n"
+"   --mmap        use memory-mapped input if possible\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Diverse:\n"
@@ -255,8 +262,10 @@
 " -v, --invert-match    välj rader utan träffar\n"
 " -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
 "   --help        visa detta hjälpmeddelande och avsluta\n"
+"   --mmap        använd om möjligt systemanropet mmap() vid\n"
+"              läsning av indata.\n"

@@ -282,30 +291,30 @@
 " -h, --no-filename     skriv inte filnamn vid varje visad rad\n"
 " -q, --quiet, --silent   undvik all normal utskrift\n"
 " -a, --text        skriv även ut binär data\n"
-" -d, --directories=ACTION hur kataloger skall hanteras\n"
-"              ACTION är \"read\", \"recurse\" eller \"skip\".\n"
+" -d, --directories=VÄRDE  hur kataloger skall hanteras\n"
+"              VÄRDE är \"read\", \"recurse\" eller \"skip\".\n"
 " -r, --recursive      motsvarar --directories=recurse\n"
 " -L, --files-without-match skriv bara ut FILnamn utan träffar\n"
 " -l, --files-with-matches skriv bara ut FILnamn med träffar\n"
 " -c, --count        skriv för varje FIL bara ut antal träffade rader\n"
 " -Z, --null        skriv 0-byte efter FILnamn\n"


Som vanligt inkluderar jag också hela po-filen.

tjo/daniel

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions 
email: noa@melody.se cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.