a2ps och hej

From: Peter Nilsson (pnidv96_at_student.vxu.se)
Date: 1999-12-07 10:09:59

Hej!

Jag började prenumerera för ett par dagar sedan och tänkte att jag kunde
säga hej. Jag heter Peter Nilsson och var på listan för några år sedan,
men ramlade av när jag bytte e-postadress en gång. Då tittade jag mest på
andras översättningar, men gjorde inget själv. Därefter har jag översatt
a2ps, som ju inte hanterades av översättningsteamen tidigare.

Det finns alltså en i princip komplett (något kan ha hänt sedan jag
kollade sist) översättning av det programmet hos mig. Det är litet jobb,
så jag kan fortsätta med den. Har inte skickat in en disclaimer ännu, men
jag skickar filen till listan här om någon vill titta på den. (Säg till om
ni tycker illa om att man skickar den direkt till listan såhär, men jag
har för mig att det var så det gick till.)

Vidare hjälper jag till litet med utvecklingen av OpenSP/OpenJade. OpenSP
är en SGML-parser (svenska!) som härstammar från James Clarks SP och
OpenJade är en förgrening av samme persons Jade, som är en
DSSSL-motor. Dessa program har precis i18niserats och jag håller på med
översättningarna. Är det ok att skicka dem hit för diskussion, även om det
inte rör sig om GNU-program? Licensen är mer BSD-lik. Det finns en hel del
SGML-terminologi som jag är osäker på.

Här kommer sv.po från a2ps 4.12:
# Swedish Messages for a2ps
# Copyright (C) 1998,1999 Peter Nilsson
# Peter Nilsson <pnidv96@student.vxu.se> 1998, 1999.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: a2ps 4.12\n"
"POT-Creation-Date: 1999-09-18 12:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1999-10-10 00:49+02:00\n"
"Last-Translator: Peter Nilsson <pnidv96@student.vxu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#. TRANS: the type of the end-of-line rules, is `any type', i.e.
#. lines ended by \n, or \r, or \r\n, or \n\r are OK
#: src/buffer.c:68
msgid "any type"
msgstr "alla typer"

#: lib/routines.c:153 lib/xbackupfile.c:248 lib/xbackupfile.c:276
#: lib/xbackupfile.c:284 src/delegate.c:265
#, c-format
msgid "cannot create file `%s'"
msgstr "kan inte skapa filen \"%s\""

#: lib/routines.c:183 lib/routines.c:189 src/delegate.c:274 src/select.c:218
#, c-format
msgid "cannot open a pipe on `%s'"
msgstr "kan inte öppna rör till \"%s\""

#. E.g.: Delegation `PsNup', from ps to ps
#: src/delegate.c:394
#, c-format
msgid "Delegation `%s', from %s to %s\n"
msgstr "Delegering \"%s\" från \"%s\" till \"%s\"\n"

#: src/delegate.c:413 src/delegate.c:435
msgid "Applications configured for delegation"
msgstr "Applikationer konfigurerade för delegering"

#: src/generate.c:88
#, c-format
msgid "`%s' is a directory"
msgstr "\"%s\" är en katalog"

#: lib/confg.c:293 lib/confg.c:456 lib/routines.c:147 src/generate.c:96
#: src/main.c:558 src/main.c:567
#, c-format
msgid "cannot open file `%s'"
msgstr "kan inte öppna filen \"%s\""

#. Another kind of error occured: exit
#: lib/xbackupfile.c:224 src/generate.c:101
#, c-format
msgid "cannot get informations on file `%s'"
msgstr "kan inte skaffa information om filen \"%s\""

#: src/generate.c:168
#, c-format
msgid "[%s (%s): 1 page on 1 sheet]\n"
msgstr "[%s (%s): 1 sida på 1 ark]\n"

#: src/generate.c:174
#, c-format
msgid "[%s (%s): %d pages on 1 sheet]\n"
msgstr "[%s (%s): %d sidor på 1 ark]\n"

#: src/generate.c:181
#, c-format
msgid "[%s (%s): %d pages on %d sheets]\n"
msgstr "[%s (%s): %d sidor på %d ark]\n"

#: src/generate.c:208
#, c-format
msgid "[Total: 1 page on 1 sheet] %s\n"
msgstr "[Totalt: 1 sida på 1 ark] %s\n"

#: src/generate.c:212
#, c-format
msgid "[Total: %d pages on 1 sheet] %s\n"
msgstr "[Totalt: %d sidor på 1 ark] %s\n"

#: src/generate.c:217
#, c-format
msgid "[Total: %d pages on %d sheets] %s\n"
msgstr "[Totalt: %d sidor på %d ark] %s\n"

#: src/generate.c:228
msgid "[No output produced]\n"
msgstr "[Ingen utdata skapad]\n"

#: src/generate.c:300
#, c-format
msgid "%s, delegated to %s"
msgstr "%s, delegerad till %s"

#: src/generate.c:308
#, c-format
msgid "[%s (%s): failed. Ignored]\n"
msgstr "[%s (%s): misslyckades. Ignorerad]\n"

#: src/generate.c:316
#, c-format
msgid "[%s (unprintable): ignored]\n"
msgstr "[%s (går ej att skriva ut): ignorerad]\n"

#: src/generate.c:325
#, c-format
msgid "[%s (binary): ignored]\n"
msgstr "[%s (binär): ignorerad]\n"

#: src/generate.c:346
msgid "plain"
msgstr "enkel"

#: /home/akim/src/a2ps-4.12/src/lexssh.l:345
msgid "end-of-line in string constant"
msgstr "radslut i strängkonstant"

#: /home/akim/src/a2ps-4.12/src/lexssh.l:411
msgid "end-of-line in regular expression"
msgstr "radslut i reguljärt uttryck"

#: src/main.c:201
#, c-format
msgid "received signal %d: %s"
msgstr "fick signal %d: %s"

#. TRANS: highlighting level = heavy (2/2)
#: src/main.c:240
msgid "heavy"
msgstr "stor"

#. TRANS: highlighting level = normal (1/2)
#: src/main.c:244
msgid "normal"
msgstr "normal"

#. TRANS: highlighting level = none (0/2)
#: src/main.c:248
msgid "none"
msgstr "ingen"

#. This is just so that gettext knows I use those two strings.
#: src/main.c:322
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: src/main.c:323 src/main.c:367
msgid "no"
msgstr "nej"

#: src/main.c:333
#, c-format
msgid "Configuration status of %s %s\n"
msgstr "Konfigurationsstatus för %s %s\n"

#: src/main.c:337 src/main.c:681
msgid "Sheets:\n"
msgstr "Ark:\n"

#: src/main.c:338
#, c-format
msgid ""
" medium     = %s%s, %s\n"
" page layout   = %d x %d, %s\n"
" borders     = %s\n"
" file alignment = %s\n"
" interior margin = %d\n"
msgstr ""
" medium        = %s%s, %s\n"
" sidlayout       = %d x %d, %s\n"
" kantlinjer      = %s\n"
" \"fil-alignment\"    = %s\n"
" inre marginal     = %d\n"

#: src/main.c:347
msgid "portrait"
msgstr "stående"

#: src/main.c:347
msgid "landscape"
msgstr "liggande"

#: src/main.c:356
#, c-format
msgid "%d characters per line"
msgstr "%d tecken per rad"

#: src/main.c:359
#, c-format
msgid "%d lines per page"
msgstr "%d rader per sida"

#: src/main.c:362
#, c-format
msgid "font size is %gpt"
msgstr "teckenstorleken är %.0f tum"

#. number line: each line
#: src/main.c:371
msgid "each line"
msgstr "varje rad"

#. number line: each %d line
#: src/main.c:375
#, c-format
msgid "each %d lines"
msgstr "var %d:e rad"

#: src/main.c:378 src/main.c:696
msgid "Virtual pages:\n"
msgstr "Virtuella sidor:\n"

#: src/main.c:379
#, c-format
msgid ""
" number lines     = %s\n"
" format        = %s\n"
" tabulation size   = %d\n"
" non printable format = %s\n"
msgstr ""
" numrera rader        = %s\n"
" format            = %s\n"
" tabulatoravstånd       = %d\n"
" format för oskrivbara tecken = %s\n"

#: src/main.c:390
msgid "Headers:\n"
msgstr "Sidhuvud och sidfot:\n"

#: src/main.c:391
#, c-format
msgid ""
" header    = %s\n"
" left footer = %s\n"
" footer    = %s\n"
" right footer = %s\n"
" left title  = %s\n"
" center title = %s\n"
" right title = %s\n"
" under lay  = %s\n"
msgstr ""
" sidhuvud      = %s\n"
" vänsterställd sidfot= %s\n"
" sidfot       = %s\n"
" högerställd sidfot = %s\n"
" vänsterställd titel = %s\n"
" centrerad titel   = %s\n"
" högerställd titel  = %s\n"
" text under sidor  = %s\n"

#: src/main.c:410 src/main.c:725
msgid "Input:\n"
msgstr "Indata:\n"

#: src/main.c:411
#, c-format
msgid ""
" truncate lines = %s\n"
" interpret   = %s\n"
" end of line  = %s\n"
" encoding    = %s\n"
" document title = %s\n"
" prologue    = %s\n"
" print anyway  = %s\n"
" delegating   = %s\n"
msgstr ""
" klipp rader        = %s\n"
" tolka           = %s\n"
" radslut          = %s\n"
" teckenuppsättning     = %s\n"
" dokumenttitel       = %s\n"
" prolog          = %s\n"
" skriv ut i alla fall   = %s\n"
" delegering        = %s\n"

#. TRANS: a2ps -E --list=options. Warning, this answer is also
#. used for the PPD file. Make it compatible with both.
#: src/main.c:436 src/main.c:502
msgid "selected automatically"
msgstr "vald automatiskt"

#: src/main.c:439 src/main.c:744
msgid "Pretty-printing:\n"
msgstr "Snygga utskrifter:\n"

#: src/main.c:440
#, c-format
msgid ""
" style sheet   = %s\n"
" highlight level = %s\n"
" strip level   = %d\n"
msgstr ""
" stilmall       = %s\n"
" märkningsnivå     = %s\n"
" borttagninngsnivå   = %d\n"

#: src/main.c:460
msgid "never make backups"
msgstr "skapa aldrig säkerhetskopior"

#: src/main.c:464
msgid "simple backups of every file"
msgstr "enkla säkerhetskopior av alla filer"

#. appears in a2ps --version-=existing --list=defaults
#: src/main.c:469
msgid ""
"numbered backups of files already numbered,\n"
"              and simple of others"
msgstr ""
"numrerade säkerhetskopior av filer som redan är numrerade\n"
"och enkla säkerhetskopior av övriga filer"

#: src/main.c:474
msgid "numbered backups of every file"
msgstr "numrerade säkerhetskopior av alla filer"

#: src/main.c:478 src/main.c:753
msgid "Output:\n"
msgstr "Utdata:\n"

#: src/main.c:479
#, c-format
msgid ""
" destination   = %s\n"
" version control = %s\n"
" backup suffix  = %s\n"
msgstr ""
" destination        = %s\n"
" versionshantering     = %s\n"
" suffix på säkerhetskopior = %s\n"

#: src/main.c:492 src/main.c:763
msgid "PostScript:\n"
msgstr "PostScript:\n"

#: src/main.c:493
#, c-format
msgid ""
" magic number       = %s\n"
" Printer Description (PPD) = %s\n"
" default PPD        = %s\n"
" page label format     = %s\n"
" number of copies     = %d\n"
" sides per sheet      = %s\n"
" page device definitions  = "
msgstr ""
" \"magiskt tal\"       = %s\n"
" skrivarbeskrivning (PPD)  = %s\n"
" standard-PPF        = %s\n"
" sidettikettsformat     = %s\n"
" antal kopior        = %d\n"
" sidor per ark       = %s\n"
" \"page device\"-definitioner = "

#: src/main.c:513
msgid " statusdict definitions  = "
msgstr " \"statusdict\"-definitioner = "

#: src/main.c:516
#, c-format
msgid " page prefeed       = %s\n"
msgstr " förmatning av sidor    = %s\n"

#.
#. * Internal Details
#.
#: src/main.c:525
msgid "Internals:\n"
msgstr "Interna detaljer:\n"

#: src/main.c:526
#, c-format
msgid ""
" verbosity level   = %d\n"
" file command    = %s\n"
" library path    = \n"
msgstr ""
" \"mångordighet\"       = %d\n"
" file-kommando        = %s\n"
" katalog för hjälpfiler   = \n"

#: src/main.c:638
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"\n"
"Convert FILE(s) or standard input to PostScript.\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"Long options marked with * require a yes/no argument, corresponding\n"
"short options stand for `yes'.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"
"\n"
"Konvertera FIL(er) eller standard in till PostScript.\n"
"\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är även obligatoriska för korta\n"
"flaggor.\n"
"Långa flaggor märkta med * kräver \"yes\" eller \"no\" som argument.\n"
"Motsvarande korta flaggor betyder \"yes\".\n"

#: src/main.c:652
msgid "Tasks:\n"
msgstr "Uppgifter:\n"

#: src/main.c:653
msgid ""
" --version    display version\n"
" --help      display this help\n"
" --guess     report guessed types of FILES\n"
" --which     report the full path of library files named FILES\n"
" --glob      report the full path of library files matching FILES\n"
" --list=defaults display default settings and parameters\n"
" --list=TOPIC   detailed list on TOPIC (delegations, encodings, "
"features,\n"
"          variables, media, ppd, printers, prologues, "
"style-sheets,\n"
"          user-options)\n"
msgstr ""
" --version         visa version\n"
" --help           visa denna hjälptext\n"
" --guess          visa gissningar för filtyper av FILER\n"
" --which          rapportera den fulla sökvägen till hjälpfilerna\n"
"               FILER\n"
" --glob           rapportera den fulla sökvägen till filer som\n"
"               matchar FILER\n"
" --list=defaults      visa standardinställningar och -parametrar\n"
" --list=ÄMNE        visa detaljerad lista om ÄMNE (delegations,\n"
"              encodings, features, variables, media, ppd,\n"
"              printers, prologues, style-sheets, user-options)\n"

#: src/main.c:664
msgid ""
"After having performed the task, exit successfully. Detailed lists may\n"
"provide additional help on specific features.\n"
msgstr ""
"Avsluta normalt, efter att uppgiften har utförts. Detaljerade listor ger\n"
"mer information om specifika funktioner.\n"

#: src/main.c:672
msgid "Global:\n"
msgstr "Globala flaggor:\n"

#: src/main.c:673
msgid ""
" -q, --quiet, --silent   be really quiet\n"
" -v, --verbose[=LEVEL]   set verbosity on, or to LEVEL\n"
" -=, --user-option=OPTION  use the user defined shortcut OPTION\n"
"   --debug        enable debugging features\n"
" -D, --define=KEY[:VALUE]  unset variable KEY or set to VALUE\n"
msgstr ""
" -q, --quiet, --silent    var helt tyst\n"
" -v, --verbose[=NIVÅ]    slå på utförliga kommentarer (mångordighet)\n"
"               eller sätt graden av utförlighet till NIVÅ\n"
" -=, --user-options=FLAGGA  använd den av användaren definierade för-\n"
"               kortningen FLAGGA\n"
" --debug           slå på avlusning\n"
" -D, --define=NYCKEL[:VÄRDE] ta bort variabeln NYCKEL, eller sätt den till\n"
"               VÄRDE\n"

#: src/main.c:682
msgid ""
" -M, --medium=NAME   use output medium NAME\n"
" -r, --landscape    print in landscape mode\n"
" -R, --portrait     print in portrait mode\n"
"   --columns=NUM   number of columns per sheet (NUM > 0)\n"
"   --rows=NUM     number of rows per sheet (NUM > 0)\n"
"   --major=DIRECTION first fill (DIRECTION=) rows, or columns\n"
" -1, -2, ..., -9    predefined font sizes and layouts for 1.. 9 "
"virtuals\n"
" -A, --file-align=MODE align separate files according to MODE (fill, rank\n"
"             page, sheet, or a number)\n"
" -j, --borders*     print borders around columns\n"
"   --margin[=NUM]   define an interior margin of size NUM\n"
msgstr ""
" -M, --medium=NAMN     använd utmedium NAMN\n"
" -r, --landscape      skriv på liggande ark\n"
" -R, --portrait       skriv på stående ark\n"
" --columns=NUM       antal kolumner per ark (NUM > 0)\n"
" --rows=NUM         antal rader per ark (NUM > 0)\n"
" --major=RIKTNING      primär riktning att fylla i (RIKTNING=rows\n"
"               eller columns för rader respektive kolumner)\n"
" -1, -2, ..., -9      fördefinierade teckenstorlekar och layouter för "
"\n"
"               1, .., 9 virtuella sidor\n"
" -A, --file-align=LÄGE   \"align\" separata filer enligt MODE\n"
"               (fill, rank, page, sheet eller ett tal)\n"
" -j, --borders*       rita ramar runt kolumner\n"
" --margin[=NUM]       definiera en inre marginal av storlek NUM\n"

#: src/main.c:697
msgid ""
"   --line-numbers=NUM   precede each NUM lines with its line number\n"
" -C             alias for --line-numbers=5\n"
" -f, --font-size=SIZE    use font SIZE (float) for the body text\n"
" -L, --lines-per-page=NUM  scale the font to print NUM lines per virtual\n"
" -l, --chars-per-line=NUM  scale the font to print NUM columns per "
"virtual\n"
" -m, --catman        process FILE as a man page (same as -L66)\n"
" -T, --tabsize=NUM     set tabulator size to NUM\n"
" --non-printable-format=FMT specify how non-printable chars are printed\n"
msgstr ""
" --line-numbers=NUM     skriv radnummer framför var NUM:te rad\n"
" -C             ett annat sätt att skriva --line-numbers=5\n"
" -f, --font-size=STORLEK  använd teckenstorlek STORLEK (flyttal)\n"
" -L, --lines-per-page==NUM ange antal rader på en sida (teckenstorleken\n"
"               justeras)\n"
" --l, --chars-per-line=NUM ange hur många kolumner som skrivs ut per sida\n"
"               (teckenstorleken justeras)\n"
" -m, --catman        behandla filen som en man-fil (samma som -L66)\n"
" -T, --tab-size=NUM     sätt tabulatoravståndet till NUM\n"
" --non-printable-format=FMT ange hur icke skrivbara tecken skall skrivas\n"

#: src/main.c:708
msgid "Headings:\n"
msgstr "Sudhuvud och sidfot:\n"

#: src/main.c:710
#, no-c-format
msgid ""
" -B, --no-header    no page headers at all\n"
" -b, --header[=TEXT]  set page header\n"
" -u, --underlay[=TEXT] print TEXT under every page\n"
" --center-title[=TEXT] set page title to TITLE\n"
" --left-title[=TEXT]  set left and right page title to TEXT\n"
" --right-title[=TEXT]\n"
" --left-footer[=TEXT]  set sheet footers to TEXT\n"
" --footer[=TEXT]\n"
" --right-footer[=TEXT]\n"
msgstr ""
" -B, --no-header      inget sidhuvud alls\n"
" -b, --header[=TEXT]    ange sidhuvud\n"
" -u, --underlay[=TEXT]   skriv TEXT under varje sida\n"
" --center-title[=TEXT]   ange titel på varje sida\n"
" --left-title[=TEXT]    ange vänsterställd titel\n"
" --right-title[=TEXT]    ange högerställd titel\n"
" --left-footer[=TEXT]    ange sidfot för varje ark.\n"
" --footer[=TEXT]      TEXT kan innehålla särskilda %- och $-sekvenser\n"
" --right-footer[=TEXT]\n"

#: src/main.c:721
msgid "The TEXTs may use special escapes.\n"
msgstr "TEXT-erna kan innehålla speciella metasekvenser.\n"

#: src/main.c:726
msgid ""
" -a, --pages[=RANGE]    select the pages to print\n"
" -c, --truncate-lines*   cut long lines\n"
" -i, --interpret*      interpret tab, bs and ff chars\n"
"   --end-of-line=TYPE   specify the eol char (TYPE: r, n, nr, rn, any)\n"
" -X, --encoding=NAME    use input encoding NAME\n"
" -t, --title=NAME      set the name of the job\n"
"   --stdin=NAME      set the name of the input file stdin\n"
"   --print-anyway*    force binary printing\n"
" -Z, --delegate*      delegate files to another application\n"
"   --toc[=TEXT]      generate a table of content\n"
msgstr ""
" -a, --pages[=OMRÅDE]    ange sidor att skriva ut\n"
" -c, --truncate-lines*   klipp av långa rader\n"
" -i, --interpret      tolka tecken för tab, backsteg och sidmatning\n"
" --end-of-line=TYP     ange typ av radslut (TYP: r, n, nr, rn, any)\n"
" -X, --encoding=NAMN    använd teckenuppsättning NAMN för indata\n"
" -t, --title=NAMN      ange titel på utskriftsjobbet\n"
" --stdin=NAMN        ange namn på standard in\n"
" --print-anyway*      tvinga a2ps att skriva ut binära filer\n"
" --toc=TEXT         skapa innehållsförteckning\n"
" -Z, --delegate*      delegera filer till ett annat program\n"

#: src/main.c:738
msgid ""
"When delegations are enabled, a2ps may use other applications to handle the\n"
"processing of files that should not be printed as raw information, e.g., "
"HTML\n"
"PostScript, PDF etc.\n"
msgstr ""
"När delegeringar är påslagna, kan a2ps använda andra program för filer som\n"
"inte skall skrivas ut som rå information, exempelvis HTML, PostScript och PDF.\n"

#: src/main.c:745
msgid ""
" -E, --pretty-print[=LANG] enable pretty-printing (set style to LANG)\n"
" --highlight-level=LEVEL  set pretty printing highlight LEVEL\n"
"               LEVEL can be none, normal or heavy\n"
" -g             alias for --highlight-level=heavy\n"
" --strip-level=NUM     level of comments stripping\n"
msgstr ""
" -E, --pretty-print[=SPRÅK] slå på snygg utskrift (sätt stil till SPRÅK)\n"
" --highlight-level=NIVÅ   sätt nivån på märkning (highlight) vid snygga\n"
"               utskrifter\n"
" -G             samma som --highlight-level=heavy\n"
" --strip-level=NIVÅ     nivå på bortrensning av kommentarer\n"

#: src/main.c:754
msgid ""
" -o, --output=FILE     leave output to file FILE. If FILE is `-',\n"
"               leave output to stdout.\n"
" --version-control=WORD   override the usual version control\n"
" --suffix=SUFFIX      override the usual backup suffix\n"
" -P, --printer=NAME     send output to printer NAME\n"
" -d             send output to the default printer\n"
msgstr ""
" -o, --output=FIL      sänd utdata till filen FIL. Om FIL är \"-\",\n"
"               skickas utdata till standard ut\n"
" --version-control=ORD   välj annan versionshantering än den normala\n"
" --suffix=ORD        välj annat suffix för säkerhetskopior än det\n"
"               normala\n"
" -P, --printer=NAMN     skicka utdata till skrivaren NAMN\n"
" -d             skicka utdata till standardskrivaren\n"

#: src/main.c:764
msgid ""
"   --prologue=FILE    include FILE.pro as PostScript prologue\n"
"   --ppd[=KEY]      automatic PPD selection or set to KEY\n"
" -n, --copies=NUM      print NUM copies of each page\n"
" -s, --sides=MODE      set the duplex MODE (`1' or `simplex',\n"
"               `2' or `duplex', `tumble')\n"
" -S, --setpagedevice=K[:V] pass a page device definition to output\n"
"   --statusdict=K[:[:]V] pass a statusdict definition to the output\n"
" -k, --page-prefeed     enable page prefeed\n"
" -K, --no-page-prefeed   disable page prefeed\n"
msgstr ""
" --prologue=FIL       ta med FIL.pro som PostScript-prolog\n"
" -ppd[=NYCKEL]       automatiskt val av PPD, eller använd NYCKEL\n"
" -n, --copies=ANTAL     skriv ANTAL kopior av varje sida\n"
" -s, --sides=LÄGE      sätt duplex till LÄGE (\"1\" eller "
"\"simplex\",\n"
"               \"2\" eller \"duplex\", \"tumble\")\n"
" -S, --setpagedevice=N[:V] skicka ut en page device-definition\n"
" --statusdict=N[:[V]]    skicka ut en statusdict-definition\n"
" -k, --page-prefeed     slå på förmatade papper\n"
" -K, --no-page-prefeed   slå av förmatade papper\n"

#: src/main.c:778
msgid ""
"By default a2ps is tuned to do what you want to, so trust it. To pretty\n"
"print the content of the `src' directory and a table of content, and send "
"the\n"
"result to the printer `lw',\n"
"  a2ps -P lw --toc src/*\n"
"To process the files `sample.ps' and `sample.html' and display the result,\n"
"  a2ps -P display sample.ps sample.html\n"
"To process a mailbox in 4 up,\n"
"  a2ps -=mail -4 mailbox\n"
"To print as a booklet on the default printer, which is Duplex capable,\n"
"  a2ps -=book paper.dvi.gz -d\n"
msgstr ""
"a2ps är gjort så att det normalt gör vad du vill, så lita på det.\n"
"För att skriva ut innehållet i katalogen \"src\" snyggt medinnehållsförteckniing\n"
"och skicka resultatet till skrivaren \"lw\",\n"
"  a2ps -P lw --toc src/*\n"
"För att bearbeta filerna \"sample.ps\" och \"sample.html\" och visa resultatet,\n"
"  a2ps -P display sample.ps sample.html\n"
"För att bearbeta en brevlåda med fyra sidor per ark,\n"
"  a2ps -=mail -4 mailbox\n"
"För att skriva ut som en bok på standard-skrivaren, som klarar dubbelsidig\n"
"utskrift,\n"
"  a2ps -=book paper.dvi.gz -d\n"

#: src/main.c:792
msgid ""
"News, updates and documentation: visit "
"http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/.\n"
msgstr ""
"För nyheter, uppdateringar och dokumentation besök\n"
"http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/.\n"
"\n"
"Översättningen är gjord av Peter Nilsson <pnidv96@student.vxu.se>.\n"

#: src/main.c:794
msgid "Report bugs to <bug-a2ps@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till <bug-a2ps@gnu.org>.\n"
"Rapportera fel på översättningen till <pnidv96@student.hv.se>.\n"
"Översättaren är medveten om att översättningen har brister. Kom gärna med\n"
"konstruktiva synpunkter och tips på förbättringar!\n"

#: src/main.c:912
msgid ""
"Copyright (c) 1988-93 Miguel Santana\n"
"Copyright (c) 1995-99 Akim Demaille, Miguel Santana"
msgstr ""
"Copyright (c) 1988-93 Miguel Santana\n"
"Copyright (c) 1995-99 Akim Demaille, Miguel Santana"

#: src/main.c:1140
msgid "Table of Content"
msgstr "Innehållsförteckning"

#: src/parsessh.y:236
#, c-format
msgid "cannot process `%s' which requires a2ps version %s"
msgstr "kan inte hantera \"%s\", då den kräver a2ps version %s"

#: /infres/soft/infthes/demaille/src/a2ps-4.10/lib/fonts.l:829
#: /infres/soft/infthes/demaille/src/a2ps-4.10/lib/fonts.l:831
#: /infres/soft/infthes/demaille/src/a2ps-4.10/lib/fonts.l:833
#: lib/pathwalk.c:324 lib/pathwalk.c:409 src/select.c:181 src/ssheet.c:867
#, c-format
msgid "cannot find file `%s'"
msgstr "kan inte hitta filen \"%s\""

#. sheets.map can not be found: there is no automatic prettyprinting
#: src/select.c:183
msgid "automatic style selection cancelled"
msgstr "väljer ej stilmall automatiskt"

#: src/ssheet.c:296
#, c-format
msgid "cannot compile regular expression `%s': %s"
msgstr "kan inte kompilera reguljärt uttryck \"%s\": %s"

#: src/ssheet.c:975 src/ssheet.c:996
msgid "Known Style Sheets"
msgstr "Kända stilmallar"

#: src/ssheet.c:1462
#, c-format
msgid "cannot find style sheet `%s': using plain style"
msgstr "kan inte hitta stilmallen \"%s\": använder enkel stilmall"

#: src/sshread.c:453
#, c-format
msgid "unknown encoding `%s', ignored"
msgstr "okänd teckenuppsättning \"%s\", ignorerad"

#: src/version-etc.c:38
msgid "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."
msgstr "Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc."

#: src/version-etc.c:60
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Utskrivet av %s.\n"

#: src/version-etc.c:66
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"

#: src/versions.c:133
#, c-format
msgid "invalid version number `%s'"
msgstr "felaktigt versionsnummer \"%s\""

#: lib/caret.c:43
msgid "space (i.e., ` ')"
msgstr "mellanslag (d.v.s. \" \")"

#: lib/caret.c:45
msgid "octal (i.e., `\\001' etc.)"
msgstr "oktalt tal (\"\\001\" etc.)"

#: lib/caret.c:47
msgid "hexadecimal (i.e., `\\x0a' etc.)"
msgstr "hexadecimalt tal (\"\\x0a\" etc.)"

#: lib/caret.c:49
msgid "caret (i.e., `^C', `M-^C' etc.)"
msgstr "cirkumflex (\"^C\", \"M-^C\" etc.)"

#: lib/caret.c:51
msgid "emacs (i.e., `C-c', `M-C-c' etc.)"
msgstr "emacs (\"C-c\", \"M-C-c\" etc.)"

#: lib/caret.c:53
msgid "question-mark (i.e., `?')"
msgstr "frågetecken (d.v.s. \"?\")"

#: lib/closeout.c:71 lib/closeout.c:73
msgid "write error"
msgstr "fel vid skrivning"

#: lib/confg.c:258 lib/encoding.c:639
#, c-format
msgid "invalid option `%s'"
msgstr "otillåten flagga \"%s\""

#: lib/confg.c:269 lib/encoding.c:577 lib/encoding.c:617 lib/prolog.c:146
#, c-format
msgid "missing argument for `%s'"
msgstr "argument för \"%s\" saknas"

#: lib/confg.c:325 lib/confg.c:332 lib/confg.c:339
#, c-format
msgid "invalid definition for printer `%s': %s"
msgstr "ogiltig definition för skrivaren \"%s\": %s"

#: lib/confg.c:330 lib/confg.c:333
msgid "Unknown Printer"
msgstr "Okänd skrivare"

#: lib/confg.c:337 lib/confg.c:340
msgid "Default Printer"
msgstr "Standardskrivare"

#: lib/confg.c:393 lib/options.c:703
#, c-format
msgid "invalid variable identifier `%s'"
msgstr "ogiltig variabelidentifierare \"%s\""

#: lib/confg.c:422
#, c-format
msgid "obsolete `%s' entry. Ignored"
msgstr "\"%s\" obsolet. Ignorerad"

#: lib/encoding.c:1115 lib/encoding.c:1136
msgid "Known Encodings"
msgstr "Kända teckenuppsättningar"

#: lib/faces.c:156
msgid "incomplete knowledge of faces"
msgstr "otillräcklig kännedom om virtuella typsnitt"

#: lib/filtdir.c:113
#, c-format
msgid "cannot close directory `%s'"
msgstr "kan inte stänga katalogen \"%s\""

#: lib/argmatch.c:172 lib/getnum.c:63 lib/getnum.c:121 lib/getnum.c:153
#: lib/getnum.c:221
#, c-format
msgid "invalid argument `%s' for `%s'"
msgstr "ogiltigt argument \"%s\" för flaggan \"%s\""

#: lib/getnum.c:123
#, c-format
msgid "Valid arguments are integers n such that: %s\n"
msgstr "Tillåtna argument är heltal n så att: %s\n"

#: lib/getnum.c:223
#, c-format
msgid "Valid arguments are floats f such that: %s\n"
msgstr "Tillåtna argument är flyttal f så att: %s\n"

#: lib/jobs.c:306
#, c-format
msgid "unknown encoding `%s'"
msgstr "okänd teckenuppsättning \"%s\""

#: lib/madir.c:59
msgid "rows first"
msgstr "rader först"

#: lib/madir.c:62
msgid "columns first"
msgstr "kolumner först"

#: lib/media.c:173
#, c-format
msgid "unknown medium `%s'"
msgstr "okänt medium \"%s\""

#: lib/media.c:208 lib/media.c:237
msgid "Known Media"
msgstr "Kända media"

#: lib/media.c:211
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: lib/media.c:212
msgid "dimensions"
msgstr "dimensioner"

#. TRANS: Variables (formely called `macro meta sequences', eeeaerk)
#. are things such as #(psnup) which is substituted to a bigger strings,
#. e.g. -#v #?q|-q|| #?j|-d|| #?r||-c| -w#w -h#h
#: lib/metaseq.c:104 lib/metaseq.c:113
msgid "Known Variables"
msgstr "Kända metasekvenser (makron)"

#: lib/metaseq.c:288 lib/metaseq.c:300
#, c-format
msgid "Printed by %s"
msgstr "Utskrivet av %s"

#: lib/metaseq.c:298
#, c-format
msgid "Printed by %s from %s"
msgstr "Utskrivet av %s från %s"

#: lib/metaseq.c:308 lib/metaseq.c:327
msgid "cannot get current working directory"
msgstr "kan inte ta reda på aktuell katalog"

#: lib/metaseq.c:341 lib/metaseq.c:534 lib/metaseq.c:563 lib/metaseq.c:652
#: lib/metaseq.c:954 lib/metaseq.c:987
#, c-format
msgid "%s: too long argument for %s escape"
msgstr "%s: för långt argument till metasekvens %s"

#. Translators: please make a short date format
#. * according to the std form in your language, using
#. * the standard strftime(3)
#: lib/metaseq.c:364 lib/metaseq.c:675
msgid "%b %d, %y"
msgstr "%d %b %y"

#. Translators: please make a long date format
#. * according to the std form in your language, using
#. * GNU strftime(3)
#: lib/metaseq.c:373 lib/metaseq.c:684
msgid "%A %B %d, %Y"
msgstr "%Aen den %d %B %Y"

#: lib/metaseq.c:419 lib/metaseq.c:448 lib/metaseq.c:491 lib/metaseq.c:724
#: lib/metaseq.c:808 lib/metaseq.c:867 lib/metaseq.c:922 lib/metaseq.c:1099
#: lib/metaseq.c:1234 lib/metaseq.c:1246 lib/metaseq.c:1289
#, c-format
msgid "%s: unknown `%s' escape `%c' (%d)"
msgstr "%s: okänd \"%s\" metasekvens \"%c\" (%d)"

#. `%q' localized `Page %d'
#: lib/metaseq.c:426 lib/metaseq.c:815
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Sidan %d"

#. `%Q' localized `Page %d/%c'
#: lib/metaseq.c:431 lib/metaseq.c:826
#, c-format
msgid "Page %d/%c"
msgstr "Sidan %d/%c"

#: lib/metaseq.c:531 lib/metaseq.c:548 lib/metaseq.c:608 lib/metaseq.c:951
#: lib/metaseq.c:972
#, c-format
msgid "%s: missing `%c' for %s%c escape"
msgstr "%s: \"%c\" saknas för metasekvens %s%c"

#: lib/metaseq.c:593 lib/metaseq.c:1021
#, c-format
msgid "%s: invalid separator `%s%c' for `%s' escape"
msgstr "%s: otillåten avskiljare \"%s%c\" för metasekvens \"%s\""

#: lib/metaseq.c:601 lib/metaseq.c:611
#, c-format
msgid "%s: invalid argument for %s%c escape"
msgstr "%s: otillåtet argument för metasekvens %s%c"

#. This file is finised, we do know its real number of pages
#: lib/metaseq.c:822
#, c-format
msgid "Page %d/%d"
msgstr "Siidan %d/%d"

#: lib/metaseq.c:1266
msgid "output command"
msgstr "utkommando"

#: lib/options.c:302
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: lib/output.c:466
#, c-format
msgid "invalid face `%s'"
msgstr "ogiltligt typsnitt \"%s\""

#: lib/output.c:538
#, c-format
msgid "`%s' with no matching `%s'"
msgstr "\"%s\" utan matchande \"%s\""

#: lib/ppd.c:108
msgid "Known Fonts"
msgstr "Kända typsnitt"

#. TRANS: This `none' is an answer to `List of known fonts: None'
#: lib/ppd.c:111
msgid ""
"\n"
" None.\n"
msgstr ""
"\n"
" Inga.\n"

#: lib/ppd.c:149 lib/ppd.c:165
msgid "Known PostScript Printer Descriptions"
msgstr "Kända PostScript-skrivarbeskrivningar"

#: lib/prange.c:305 lib/prange.c:323
#, c-format
msgid "invalid interval `%s'"
msgstr "ogiltigt intervall: %s"

#: lib/printers.c:392 lib/printers.c:409
#, c-format
msgid "no command for the `%s' (%s%s)"
msgstr "inget kommando för \"%s\" (%s%s)"

#: lib/printers.c:425
msgid "sent to the standard output"
msgstr "skickat till standard ut"

#: lib/printers.c:426
msgid "sent to the default printer"
msgstr "skickat till standardskrivaren"

#: lib/printers.c:431
#, c-format
msgid "saved into the file `%s'"
msgstr "sparat på filen \"%s\""

#: lib/printers.c:432
#, c-format
msgid "sent to the printer `%s'"
msgstr "skickat till skrivaren \"%s\""

#: lib/printers.c:609 lib/printers.c:617
msgid "Known Outputs (Printers, etc.)"
msgstr "Kända destinationer för utdata (skrivare etc.)"

#: lib/prolog.c:98 lib/prolog.c:181
msgid "Known Prologues"
msgstr "Kända prologer"

#: lib/prolog.c:584
#, c-format
msgid "font %f too big"
msgstr "typsnittet %f för stort"

#: lib/psgen.c:662
#, c-format
msgid "`%s' is a binary file, printing aborted"
msgstr "\"%s\" är en binär fil; utskriften avbruten"

#: lib/userdata.c:130
msgid "user"
msgstr "användare"

#: lib/userdata.c:131
msgid "Unknown User"
msgstr "Okänd användare"

#: lib/useropt.c:75
#, c-format
msgid "unknown user option `%s'"
msgstr "okänd användarflagga \"%s\""

#: lib/useropt.c:86 lib/useropt.c:97
msgid "Known User Options"
msgstr "Kända användarflaggor"

#. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
#. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
#: lib/xbackupfile.c:105 lib/xmalloc.c:66
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Slut på minne"

#: lib/xbackupfile.c:240 lib/xbackupfile.c:252
#, c-format
msgid "cannot rename file `%s' as `%s'"
msgstr "kan inte ändra namn på filen \"%s\" till \"%s\"."

#: lib/xbackupfile.c:255
#, c-format
msgid "restored file `%s'"
msgstr "återskapad fil \"%s\""

#: lib/argmatch.c:173
#, c-format
msgid "ambiguous argument `%s' for `%s'"
msgstr "tvetydigt argument \"%s\" för \"%s\""

#. We try to put synonyms on the same line. The assumption is that
#. synonyms follow each other
#: lib/argmatch.c:193
msgid "Valid arguments are:"
msgstr "Tillåtna argument är:"

#: lib/error.c:102
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/getopt.c:677
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:702
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inget argument\n"

#: lib/getopt.c:707
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tillåter inget argument\n"

#: lib/getopt.c:725 lib/getopt.c:898
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:754
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:758
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:784
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:787
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:817 lib/getopt.c:947
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:864
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:882
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tillåter inget argument\n"

Häslningar,
/Peter Nilsson
--
'(#\P . (#\e . (#\t . (#\e . (#\r)))))

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.