Re: New PO file for `grep-2.4'

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-12-07 22:22:41

> +# valde att inte översätta 'memory-mapped input' då en användare av den
> +# svenska översättningen sanorlikt inte är datalog, vilket nästan krävs

"sannolikt", inte "sanorlikt".

Sedan kan man ju diskutera om det är bättre att använda systemanropets
namn. Jag skulle tro att de som känner till "mmap()" är en delmängd
av de som förstår "memory-mapped".

Jag tycker du skall försöka översätta. "Minnesmappad" används i
dagligt tal, men det är ju lite svengelska över det. Någon som har
bättre förslag. Jag har inte tittat i datatermgruppens och övrigas
ordlistor, men jag misstänker att det inte finns med där.

> -" -d, --directories=ACTION hur kataloger skall hanteras\n"
> -"              ACTION är \"read\", \"recurse\" eller \"skip\".\n"
> +" -d, --directories=VÄRDE  hur kataloger skall hanteras\n"
> +"              VÄRDE är \"read\", \"recurse\" eller \"skip\".\n"

"Värde" är definitivt bättre än "action". Ett annat förslag vore
"åtgärd".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.