Re: Ny version av fileutils

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1998-06-24 22:56:18

> #: src/chown.c:147
> #, c-format
> msgid "failed to change owner of %s to "
> msgstr "misslyckades att ändra ägarskap av %s till "
> 
> #: src/copy.c:737 src/copy.c:746 src/copy.c:804 src/cp.c:254
> #, c-format
> msgid "preserving ownership for %s"
> msgstr "bevarar ägarskap av %s"

Är ägarskap normalt? Jag hade nog sagt "ändra ägare" resp. "bevarar ägare".

> msgstr ""
> "De första två formaten kopierar KÄLLA till DEST eller flera KÄLLor till\n"
> "KATALOG, samtidigt som rättigheter och ägare/grupp sätts. Det tredje\n"
> "formatet skapar KATALOG(er) inklusive eventuella föräldrakataloger.\n"
> "\n"
> " -b, --backup    skapa säkerhetskopia före borttagande\n"
> " -c         (ignoreras)\n"
> " -d, --directory   betrakta alla argument som kataloger; skapa dem\n"
> "            inklusive eventuella föräldrakataloger\n"
> " -D         skapa alla föräldrakataloger till DEST; kopiera sedan\n"
> "            KÄLLA till DEST; användbart i format 1\n"
> " -g, --group=GRUPP  sätt grupptillhörighet, istället för processens grupp\n"
> " -m, --mode=RÄTTIGHET sätt rättigheter (som för chmod), istället för rwxr-xr-x\n"
> " -o, --owner=ÄGARE  sätt ägare (endast superanvändare)\n"
> " -p, --preserve-timestamps sätt åtkomst- och modifikationstid till\n"
> "            motsvarande KÄLLAs\n"
> " -s, --strip     ta bort symboltabeller, endast för format 1 och 2\n"
> " -S, --suffix=SUFFIX ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
> "   --verbose    skriv namnet på varke katalog som skapas\n"
 Stavfel --------------------------------^^^^^

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.