Re: Ny version av tar

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-04-27 16:03:14

> Här kommer några kommentarer till tar. Jag har bara tittat på de nya och
> ändrade meddelandena.
> 
> > N #: src/compare.c:416
> > N msgid "File does not exist"
> > N msgstr "Fil existerar inte"
> 
> Här skulle jag vilja ha bestämd form.
> FilEN existerar inte.

OK.

> N #: src/compare.c:492 src/compare.c:723
> N msgid "Mode differs"
> N msgstr "Rättigheter är olika"
> N
> N #: src/compare.c:499
> N msgid "Uid differs"
> N msgstr "Uid är olika"
> N
> N #: src/compare.c:501
> N msgid "Gid differs"
> N msgstr "Gid är olika"
> N
> N #: src/compare.c:505
> N msgid "Mod time differs"
> N msgstr "Modifieringstid är olika"
> N
> N #: src/compare.c:509 src/compare.c:751
> N msgid "Size differs"
> N msgstr "Storlek är olika"
> 
> I samtliga dessa fall skulle jag vilja ha bestämd form plural.
> "Storlek är olika" är t.ex. lite grammatiskt konstigt.
> "Storlek" är singular medan "olika" är plural.
> 
> N #: src/compare.c:621
> N msgid "Symlink differs"
> N msgstr "Symbolisk länk är olika"
> 
> Samma sak här.

Jag byter.  Fast vad plural av Uid respektive Gid är vet jag inte.


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.