Re: Ny version av tar

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-04-27 16:01:19

> Johan Linde tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:

> > N "GNU \"tar\" kan inte läsa eller skapa \"--posix\" arkiv. Om
> > miljövariabeln\n"
> > N "POSIXLY_CORRECT är satt så \"tar --posix\" bort GNUs utökningar till "
> > N "\"tar\".\n"
> > 
> > Har det inte försvunnit ett "tar" här? om jag förstått det hela rätt borde
> > det väl vara "POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"tar --posix\" bort...."
> 
> Jag skulle snarare tro att det är citationstecknet som hamnat fel.
> det "tar" som står där skulle vara det svenska verbet.  Namnet på
> programmet är inte tänkt att upprepas.  Gissar jag rätt, Jan?

Visst, det snubblades nog till i tangenterna.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.