Re: Ny version av tar

From: Johan Linde (jl_at_theophys.kth.se)
Date: 1997-04-22 22:23:52

Här kommer några kommentarer till tar. Jag har bara tittat på de nya och
ändrade meddelandena.

> N #: src/compare.c:416
> N msgid "File does not exist"
> N msgstr "Fil existerar inte"

Här skulle jag vilja ha bestämd form.
FilEN existerar inte.

N #: src/compare.c:492 src/compare.c:723
N msgid "Mode differs"
N msgstr "Rättigheter är olika"
N
N #: src/compare.c:499
N msgid "Uid differs"
N msgstr "Uid är olika"
N
N #: src/compare.c:501
N msgid "Gid differs"
N msgstr "Gid är olika"
N
N #: src/compare.c:505
N msgid "Mod time differs"
N msgstr "Modifieringstid är olika"
N
N #: src/compare.c:509 src/compare.c:751
N msgid "Size differs"
N msgstr "Storlek är olika"

I samtliga dessa fall skulle jag vilja ha bestämd form plural.
"Storlek är olika" är t.ex. lite grammatiskt konstigt.
"Storlek" är singular medan "olika" är plural.

N #: src/compare.c:621
N msgid "Symlink differs"
N msgstr "Symbolisk länk är olika"

Samma sak här.

N #: src/compare.c:673
N msgid "Mode or device-type changed"
N msgstr "Rättigheter eller enhetstyp har ändrats"

Här är väl "mode" singular? Då borde det väl vara "Rättighet".

 #: src/tar.c:459
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "GNU tar cannot read nor produce `--posix' archives. If POSIXLY_CORRECT\n"
 "is set in the environment, GNU extensions are disallowed with `--posix'.\n"
 msgstr ""
 "\n"
G "GNU tar kan inte läsa eller skapa \"--posix\" arkiv. Om miljövariabeln\n"
G "POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"--posix\" bort GNUs utökningar till tar.\n"
N "GNU \"tar\" kan inte läsa eller skapa \"--posix\" arkiv. Om
miljövariabeln\n"
N "POSIXLY_CORRECT är satt så \"tar --posix\" bort GNUs utökningar till "
N "\"tar\".\n"

Har det inte försvunnit ett "tar" här? om jag förstått det hela rätt borde
det väl vara "POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"tar --posix\" bort..."

=============================================================================
Johan Linde           |       Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |       Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.