Re: libc och signaler

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-04-27 18:41:55

> On Wed, 23 Apr 1997, Peter Nilsson wrote:
> 
> > On Tue, 22 Apr 1997, Göran Uddeborg wrote:
> > 
> > Hej!
> > 
> > > Förslag:
> > > SIGSTOP    Stoppad (signal)
> > 
> > Är det inte inkonsekvent med "(signal)" här? Det används ju ingen annan
> > stans.
> 
> Process stoppad...
> 
> 
> ### christian.sunesson@abc.se ###

Det skulle man kunna tänka sig.  Men det blir lite konstigt att ha
SIGSTOP som "Process stoppad" och SIGTSTP som "Stoppad".  Skillnaden
mellan de båda framgår inte så tydligt.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.